BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY GIA LAI: Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021)

04/05/2021
Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021) được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh hiểu rõ về khát vọng và tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị cha già của Dân tộc, Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng Dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Đặc biệt là hoài bão lớn lao của Người về giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc qua quá trình bôn ba tìm con đường cứu nước.

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
 
Địa chỉ truy cập và tham gia dự thi: (thongtintuyengiaogialai.vn)

Pano-CT-110-HCM.jpg

Nhấp vào Pano để tìm hiểu và tham gia dự thi


File đính kèm

- Vui lòng xem và tải các văn bản, thông tin chi tiết cuộc thi tại đường liên kết (link): http://thongtintuyengiaogialai.vn/Files/tinbai2021/TLcuocthi110.pdf
 
Số lượt xem: 3211

Các tin khác