Gia Lai triển khai quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật

Gia Lai triển khai quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật

30/09/2023

(GLO) - Sáng 29-9, tại thị xã Ayun Pa, Sở Tư pháp Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh cho 77 đại biểu đến từ thị xã Ayun Pa, các ...

Gia Lai triển khai quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật

Gia Lai triển khai quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật

30/09/2023

(GLO) - Sáng 29-9, tại thị xã Ayun Pa, Sở Tư pháp Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh cho 77 đại biểu đến từ thị xã Ayun Pa, các ...

Gia Lai: Sở Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển kh...

Gia Lai: Sở Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn triển khai quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai - năm 2023

27/09/2023

Triển khai Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện “Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 48/KH-STP nga...

Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiến h...

Đoàn kiểm tra của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiến hành kiểm tra việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 tại Sở Y tế và Sở Xây dựng

18/08/2023

Triển khai Quyết định số 12/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 23/6/2023 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Gia Lai năm 2023; Kế hoạch...

Các đoàn kiểm tra của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ti...

Các đoàn kiểm tra của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

15/08/2023

Triển khai Quyết định số 12/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 23/6/2023 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Gia Lai năm 2023; Kế hoạch...

Gia Lai: Sở Tư pháp tổ chức 02 hội nghị phổ biến kiến thứ...

Gia Lai: Sở Tư pháp tổ chức 02 hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên

26/06/2023

Triển khai Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2030. Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh...

Gia Lai: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “T...

Gia Lai: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (thực hiện từ năm...

27/02/2023

Để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (gọi tắt là Đề án); các...

Gia Lai: Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và...

Gia Lai: Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại làng Kon Sơ Lăng thuộc xã Hà Tây, huyện Chư Păh

20/12/2022

Tiếp tục thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch số 120/KH-HLG ngày 17/02/2022 về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật năm 2022. Sáng ngày 16/12/2022, Hội Luật gia tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn...

Gia Lai: Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và...

Gia Lai: Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại làng Htiên, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro

14/12/2022

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-HLG ngày 17/02/2022 về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật năm 2022. Ngày 09/12/2022, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại làng Htiên, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông...

Gia Lai: Tổng kết, công nhận kết quả và trao giải thưởng “Cuộc thi ...

Gia Lai: Tổng kết, công nhận kết quả và trao giải thưởng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” - năm 2022

09/12/2022

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-STP ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Sở Tư pháp tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022. Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh bằng hình...

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|