Kbang: Tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

15/12/2019
Phòng Dân tộc huyện Kbang, tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an huyện và Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn cho hơn 70 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện
 
Các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn được nghe phổ biến các chuyên đề: tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công tác đấu tranh, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; phát huy vai trò người có uy tín ở thôn làng, cộng đồng dân cư; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hòa giải; quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác Dân tộc trong thời kỳ mới; phổ biến các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như 135, xây dựng nông thôn mới; phổ biến Quyết định 498 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án giảm thiểu tình trạng hôn nhân và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn.
 
Hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ người có uy tín phương pháp, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động quần chúng trong thực hiện tốt các chính sách dân tộc và phát triển kinh tế-xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Số lượt xem: 7

Các tin khác