Default news teaser image

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai: Công bố Bộ câu hỏi và đáp án “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2022

05/12/2022

A. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG CỦA CUỘC THII. CHỦ ĐỀ: “CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ TƯ PHÁP CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA, KỊP THỜI PHÁT HIỆN, NGĂN CHẶN, XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC”.II. NỘI DUNG...

Default news teaser image

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai: Công bố Bộ câu hỏi và đáp án “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2022

05/12/2022

A. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG CỦA CUỘC THII. CHỦ ĐỀ: “CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ TƯ PHÁP CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA, KỊP THỜI PHÁT HIỆN, NGĂN CHẶN, XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC”.II. NỘI DUNG...

TP. Pleiku: Tổ chức quán triệt một số văn bản luật

TP. Pleiku: Tổ chức quán triệt một số văn bản luật

21/12/2019

Sáng 20-12, Hội đồng phối hợp Phổ biến Giáo dục pháp luật TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo, công chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố và 23 xã, phường. Tại...

Kbang: Tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Kbang: Tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

15/12/2019

Phòng Dân tộc huyện Kbang, tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an huyện và Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn cho hơn 70 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Sư đoàn 2: Đổi mới tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Sư đoàn 2: Đổi mới tuyên truyền, phổ biến pháp luật

11/12/2019

Trong năm 2019, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, đơn vị đặc biệt coi trọng việc xây dựng các tình...

Chư Pah: Chú trọng phổ biến pháp luật cho nông dân

Chư Pah: Chú trọng phổ biến pháp luật cho nông dân

11/12/2019

“Những năm qua, Hội Nông dân huyện Chư Pah phối hợp cùng các ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân...

Chư Pah: Sơ kết 5 năm giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

Chư Pah: Sơ kết 5 năm giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

07/12/2019

Chiều 6-12, UBND huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31-12-2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt...