Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai xây dựng và đưa vào hoạt động Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn)

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai xây dựng và đưa vào hoạt động Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử Phổ...

26/05/2021

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân để thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; cung cấp nội dung...

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai xây dựng và đưa vào hoạt động Chuyên mục “P...

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai xây dựng và đưa vào hoạt động Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử Phổ...

26/05/2021

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân để thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; cung cấp nội dung...

Một số phóng sự và bài viết liên quan đến công tác tuyên truyền về ...

Một số phóng sự và bài viết liên quan đến công tác tuyên truyền về quyền con người trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/05/2021

Để xem các phóng sự, tin, bài viết vui lòng nhấp (click) vào đường dẫn liên kết (link) màu xanh phía sau. 05 Phóng sự đã phát sóng:(1) Chương trình Chào buổi sáng ngày 19/4/2021 (VTV1): Chào buổi sáng - 19/4/2021 - Video...

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai: Ban hành văn bản về thực hiệ...

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai: Ban hành văn bản về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về...

13/05/2021

Thực hiện Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai. Đồng thời, để tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trước tình...

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY GIA LAI: Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 n...

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY GIA LAI: Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021)

04/05/2021

Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (05/6/1911 - 05/6/2021) được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh hiểu rõ về khát vọng và tầm vóc...

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai: Tiếp tục tăng cường công tác...

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai: Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử; đôn đốc tham gia dự thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về...

27/04/2021

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 03/KH-TBTTTT ngày 09/3/2021 của...

Sở Tư pháp Gia Lai: Hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ bi...

Sở Tư pháp Gia Lai: Hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021...

14/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TBTTTT ngày 09/3/2021 của Tiểu ban công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 16/KH-STP...

V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến ...

V/v truyền thông, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức

15/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; Quyết định số 334/QĐ-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ trưởng...

Default news teaser image

V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08...

10/03/2021

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 574/BTP-PBGDPL ngày 05/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để đảm bảo các ý kiến tham gia đối với...

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai: Hướng dẫn tạm ...

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai: Hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động khi phong tỏa, cách ly một địa phương để phòng, chống dịch Covid -19

25/02/2021

Ngày 25/02/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 39/CV-BCĐ về việc hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động khi phong tỏa, cách ly một địa phương để phòng, chống dịch Covid -19​, theo đó...

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|