Phổ biến quy định về xử phạt vi phạm hành chính  trong trong lĩnh vực thông tin và truyền thông,  an ninh mạng và báo chí

Phổ biến quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, an ninh mạng và báo chí

11/11/2020

Chính phủ đã ban hành: Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (viết tắt là Nghị định số 119/2020/NĐ-CP)  (có hiệu lực từ ngày 01/12/2020...

Phổ biến quy định về xử phạt vi phạm hành chính  trong tro...

Phổ biến quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, an ninh mạng và báo chí

11/11/2020

Chính phủ đã ban hành: Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (viết tắt là Nghị định số 119/2020/NĐ-CP)  (có hiệu lực từ ngày 01/12/2020...

Gia Lai: Giải pháp xây dựng, tạo lập dữ liệu và ứng dụng tủ sách ph...

Gia Lai: Giải pháp xây dựng, tạo lập dữ liệu và ứng dụng tủ sách pháp luật điện tử nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp...

13/03/2020

Triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định. Hầu hết các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã chú trọng công tác xây dựng, ứng dụng và khai...

Default news teaser image

Quy định trách nhiệm của Tòa án; hòa giải viên trong dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

17/02/2020

Hòa giải là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống xã hội; hòa giải thành công sẽ giúp cho việc giải quyết các tranh chấp trong đời sống xã hội một cách bền vững...

Để bảo đảm hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên

Để bảo đảm hoạt động của tổ hòa giải và hòa giải viên

08/01/2020

Hoạt động hòa giải ở cơ sở của các tổ hòa giải, hòa giải viên thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc giải quyết, hòa giải kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư. Tính đến ngày 31/12...

Default news teaser image

Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Gia Lai tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

25/09/2019

Thời gian qua, xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Gia Lai, đặc biệt, với tư cách là thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh – Hai...

Phụ nữ cần hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ mình và con cái

Phụ nữ cần hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ mình và con cái

27/08/2019

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hoá đời sống xã hội và góp...