Gia Lai triển khai thực hiện đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng tây nguyên giai đoạn 2016-2020

01/04/2020
Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 695/KH-UBND thực hiện Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 tại địa bàn tỉnh Gia Lai. Với mục tiêu thực hiện hiệu quả Đề án, giữ vững vốn rừng hiện có, từng bước khôi phục, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp các dịch vụ môi trường rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của tỉnh; tại Kế hoạch số 695/KH-UBND, UBND tỉnh xác định 03 nhóm nhiệm vụ và 06 nhóm giải pháp cơ bản sau:
 
   03 nhóm nhiệm vụ về (1) bảo vệ rừng, (2) quản lý rừng, (3) khôi phục và phát triển rừng.
   06 nhóm giải pháp gồm: (1) Bảo vệ rừng, ngăn chặn phá rừng, giải quyết lấn chiếm đất. Đây là giải pháp đầu tiên, quan trọng nhất. Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt việc: Duy trì và cung cấp thông tin cảnh báo cháy rừng; khoanh vùng trọng điểm cháy; kiểm tra, phát hiện, xử lý thông tin kịp thời; củng cố, kiện toàn BCH PCCCR các cấp; thực hiện việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; thực hiện nghiêm chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên; giải quyết kịp thời tình trạng di dân tự do, không để người dân phá rừng lấy đất sản xuất;… (2) Nâng cao nhận thức và tư duy quản lý của đội ngũ cán bộ, (3) Thực hiện giải pháp giải quyết các vấn đề về đất đai, (4) Giải pháp về huy động vốn, (5) Một số giải pháp khác như: Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp; hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại, (6) Ưu tiên một số dự án về bảo vệ và phát triển rừng.
   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án.
   Xem chi tiết Kế hoạch số 695/KH-UBND tại đây./.
Số lượt xem: 16

Các tin khác