Default news teaser image

Một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

18/07/2023

Ngày 11/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Default news teaser image

Một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

18/07/2023

Ngày 11/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Default news teaser image

BỘ TƯ PHÁP: Chuẩn mực con người Việt Nam và vấn đề ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật

10/01/2023

Từ xưa đến nay, chúng ta đều biết sự tồn/vong, thịnh/suy của một quốc gia, dân tộc, dòng họ, gia đình đều bắt nguồn từ yếu tố con người và quyết định cũng bởi con người. Sinh thời, Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta luôn coi trọng vấn đề...

Default news teaser image

Bàn về số lượng công chức Tư pháp - Hộ tịch hiện nay: Thực trạng và giải pháp

08/09/2022

Trong thời gian qua được sự quan tâm và chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp và sự nỗ lực của các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương, hơn hết là tinh thần trách nhiệm cao...

Default news teaser image

Khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - Động lực để các đơn vị, địa phương phấn đấu

08/08/2022

Bác Hồ thường nhắc nhở chúng ta: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”[1]. Thực tế cho thấy...

Default news teaser image

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác đương nhiên xóa án tích tại địa phương

11/07/2022

Án tích của một cá nhân ảnh hưởng đến việc tái hòa nhập cộng đồng của người bị kết án và làm hạn chế việc thực hiện các quyền công dân của người bị kết án như: Quyền có công việc nhất định, quyền được hành nghề… Đồng thời, án tích...

Default news teaser image

Quyền kết hôn của người đang chấp hành hình phạt tù theo pháp luật Việt Nam

15/06/2022

Kết hôn là một trong những quyền công dân, được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận tại Điều 36; đồng thời được cụ thể hóa trong Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014. Theo quy định của pháp luật hiện...

Default news teaser image

Thực trạng triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia

07/06/2022

Sự phát triển nhanh chóng và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư lan rộng trên mọi lĩnh vực đã thúc đẩy chương trình cải cách nền hành chính của nước ta. Trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, số hóa trong hoạt...

Default news teaser image

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2022 và thời gian đến

31/05/2022

Triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/8/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 17/12...

Default news teaser image

Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hòa giải ở cơ sở

25/05/2022

Hòa giải ở cơ sở được xem như một trong những phương thức giải quyết hiệu quả các tranh chấp, mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong cộng đồng dân cư. Với tính cách là một định chế xã hội mang tính phổ quát, hòa giải đã thấm sâu vào đời sống của...

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|