Tờ gấp "Giới thiệu giải pháp hỗ trợ người dân đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19" (Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel)

Nội dung tài liệu: