Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 10/HĐPHPBGDPL

V/v đẩy mạnh công tác phổ biến, thông tin về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

14/05/2021

14/5/2021

Công văn 09/HĐPHPBGDPL

V/v thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai

13/05/2021

13/5/2021

Công văn 07/HĐPHPBGDPL

V/v tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử; đôn đốc tham gia dự thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp tổ chức

27/04/2021

27/04/2021

Công văn 04/HĐPHPBGDPL

V/v tiếp tục tăng cường PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

09/02/2021

09/02/2021

Công văn 03/HĐPHPBGDPL

V/v tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai

27/01/2021

27/01/2021

Kế hoạch 02/KH-HĐPHPBGDPL

Hoạt đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021

25/01/2021

25/01/2021

Công văn 01/HĐPHPBGDPL

V/v phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021

20/01/2021

20/01/2021

Công văn 13/HĐPHPBGDPL

V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

28/07/2020

28/07/2020

Kế hoạch 03/KH-HĐPHPBGDPL

Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

20/01/2020

20/01/2020

Công văn 02/HĐPHPBGDPL

V/v hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết dược thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh tý 2020

09/01/2020

09/01/2020

Công văn 12/HĐPHPBGDPL

V/v truy cập, khai thác, sử dụng tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đã được số hóa, đăng tải trên Trang thông tin điện tử

08/08/2019

08/08/2019