Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1564/STP-NV2

Về việc rà soát, kiện toàn và triển khai các biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

17/08/2023

17/08/2023

Công văn 966/STP-NV2

Về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện; báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/05/2023

31/05/2023

Công văn 09/HĐPHPBGDPL

Về việc triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023

18/05/2023

18/05/2023

Công văn 10/HĐPHPBGDPL

Về việc hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm triển khai Kế hoạch số 1295/KH-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

18/05/2023

18/05/2023

Công văn 646/STP-NV2

Về việc phối hợp báo cáo đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh

24/04/2023

24/04/2023

Công văn 04/HĐPHPBGDPL

Về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh

06/03/2023

06/03/2023

Kế hoạch 381/KH-UBND

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/02/2023

22/02/2023

Kế hoạch 2999/KH-UBND

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

22/12/2022

22/12/2022

Quyết định 03/QĐ-BTC

Về việc công nhận kết quả tham gia dự thi và các cá nhân đạt giải thưởng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

05/12/2022

05/12/2022

Công văn 02/BTC

Về việc phát động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2022

25/11/2022

25/11/2022

Thể lệ 01/TL-BTC

Thể lệ “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2022

22/11/2022

22/11/2022

Quyết định 175/QĐ-STP

Về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2022

21/11/2022

21/11/2022

Kế hoạch 62/KH-STP

Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2022

18/11/2022

18/11/2022

Công văn 15/HĐPHPBGDPL

Về việc truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

31/10/2022

31/10/2022

Công văn 02/BTC

Về việc phát động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

27/10/2022

27/10/2022

Thể lệ 01/TL-BTC

Thể lệ “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

26/10/2022

26/10/2022

Quyết định 155/QĐ-STP

Về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

21/10/2022

21/10/2022

Kế hoạch 55/KH-STP

Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

20/10/2022

20/10/2022

Công văn 1724/STP-NV2

Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

18/10/2022

18/10/2022

Công văn 1652/STP-NV2

Về việc phối hợp truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

07/10/2022

07/10/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|