Thông báo: KẾT QUẢ CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN NĂM 2021 - XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY. Trân trọng! ---- CHÀO MỪNG BẠN TRUY CẬP TRANG CHỦ CUỘC THI ONLINE NĂM 2021!----

THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN NĂM 2021


I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bao gồm:

- Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; công chức, viên chức, người lao động đang làm việc, công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Học sinh các trường Trung học phổ thông; Trung tâm giáo dục thường xuyên; sinh viên các trường Cao đẳng, Phân hiệu các trường Đại học trên địa bàn tỉnh.

- Đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở và người dân trên địa bàn tỉnh.

(Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi, Quản trị viên hệ thống phần mềm Cuộc thi; công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp không được tham gia dự thi).


II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CẤU TRÚC BỘ CÂU HỎI CUỘC THI

1. Chủ đề, nội dung các đợt thi

a) Đợt thi 01

- Chủ đề: “Chung tay chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ khắc phục khó khăn để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19”.

- Nội dung thi: Tìm hiểu về chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 được quy định trong các văn bản sau đây:

+ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

+ Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

+ Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19;

+ Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam;

+ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


b) Đợt thi 02

- Chủ đề: “Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.

- Nội dung thi: Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường được quy định trong các văn bản sau đây:

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

+ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.


c) Đợt thi 03

- Chủ đề: “Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

- Nội dung thi: Tìm hiểu pháp luật về an toàn thông tin trên môi trường Internet, được quy định trong:

+ Luật An toàn thông tin mạng năm 2015;

+ Luật An ninh mạng năm 2018;

+ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.


d) Đợt thi 04

- Chủ đề: “Đẩy mạnh việc thực thi đầy đủ, toàn diện các quyền của trẻ em”.

- Nội dung thi: Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quy định trong các văn bản sau đây:

+ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

+ Luật Trẻ em năm 2016 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018);

+ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.


2. Cấu trúc và điểm số Bộ câu hỏi của Cuộc thi

Mỗi đợt thi gồm có 02 phần thi với 12 câu hỏi, cụ thể:

a) Phần thi trắc nghiệm

- Có 11 câu hỏi (theo thứ tự từ câu số 01 đến câu số 11). Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 03 hoặc 04 đáp án được đánh số thứ tự: A, B, C, D trong đó chỉ có 01 đáp án đúng;

- Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm; điểm tối đa của phần thi này là 5,5 điểm (chiếm 55% tổng số điểm của hai phần thi).


b) Phần thi tự luận

- Có 01 câu tự luận (câu số 12 theo thứ tự của bộ câu hỏi), nội dung hỏi về một vấn đề liên quan đến chủ đề của mỗi đợt thi. Độ dài câu trả lời của thí sinh được giới hạn tối đa là 500 từ.

- Điểm số tối đa của phần thi này là 4,5 điểm (chiếm 45% tổng số điểm của hai phần thi).


c) Tổng số điểm của hai phần thi là 10 điểm.

3. Hình thức tổ chức và tham gia dự thi

a) Hình thức tổ chức

- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến (Online) trên mạng Internet thông qua Hệ thống Cuộc thi.

- Hệ thống tổ chức Cuộc thi được thiết kế, tích hợp vào Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai có địa chỉ đường dẫn liên kết (link) chính thức và duy nhất là: https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi-Hoi-thi/Online-tim-hieu-phap-luat-2021”.


b) Hình thức tham gia dự thi

- Tham gia dự thi bằng hình thức cá nhân. Mỗi cá nhân tham gia dự thi (sau đây gọi là người dự thi) có thể dự thi tối đa 03 lần/đợt thi.

c) Ban Tổ chức Cuộc thi không tiếp nhận bài dự thi bằng giấy.
 
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ GIẢI THƯỞNG CỦA CUỘC THI

1. Thời gian tổ chức


Cuộc thi bắt đầu từ ngày 11/10/2021 đến ngày 07/11/2021, được chia thành 04 đợt thi với thời gian để tham gia dự thi là 07 ngày/đợt, cụ thể như sau:

- Đợt 1: Từ 07h00’ ngày 11/10/2021 đến 20h00’ ngày 17/10/2021.

- Đợt 2: Từ 07h00’ ngày 18/10/2021 đến 20h00’ ngày 24/10/2021.

- Đợt 3: Từ 07h00’ ngày 25/10/2021 đến 20h00’ ngày 31/10/2021.

- Đợt 4: Từ 07h00’ ngày 01/11/2021 đến 20h00’ ngày 07/11/2021.


2. Giải thưởng của Cuộc thi: Thực hiện theo quy định tại Mục IV của Kế hoạch số 44/KH-STP ngày 16/9/2021 của Sở Tư pháp tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021.

IV. CÁCH THỨC TRUY CẬP, ĐĂNG KÝ VÀ THAM GIA DỰ THI

1. Cách truy cập vào Hệ thống tổ chức Cuộc thi


a) Người tham gia dự thi sử dụng trình duyệt web (Chrome, Firefox, Opera, Cốc Cốc…) trên máy tính (PC, Laptop) hoặc các thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh) có kết nối Internet truy cập vào hệ thống Cuộc thi bằng hai cách thức dự thi sau đây:

- Cách 1: Truy cập, nhấp (click) vào Banner Cuộc thi (đã được liên kết với đường dẫn (link) chính thức của Hệ thống tổ chức cuộc thi quy định tại điểm a khoản 3 Mục II của Thể lệ này) được đăng tải trên: Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (https://pbgdpl.gialai.gov.vn) hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai (https://stp.gialai.gov.vn) hoặc Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham gia dự thi.

- Cách 2: Nhấp (click) vào đường dẫn liên kết (link) chính thức của Cuộc thi được đăng tải, gửi qua các trang mạng xã hội (Fanpage trên Facebook; Zalo Offical Account trên Zalo…) của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham gia dự thi.

b) Ban Tổ chức Cuộc thi khuyến khích người tham gia dự thi chủ động giới thiệu, gửi đường dẫn liên kết chính thức của Cuộc thi đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và mời tham gia dự thi.


2. Đăng ký thông tin cá nhân dự thi

a) Sau khi truy cập vào hệ thống tổ chức Cuộc thi. Để tham gia dự thi, người dự thi cần điền (nhập) đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống Cuộc thi.

b) Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải thưởng. Thông tin người dự thi cung cấp được bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và chỉ sử dụng cho việc tổ chức Cuộc thi.


3. Tham gia dự thi

a) Đối với câu hỏi trắc nghiệm: Trả lời trực tiếp 11 câu hỏi trắc nghiệm bằng cách nhấp chọn 01 đáp án mà người dự thi cho là đúng. Mỗi câu trắc nghiệm chỉ chọn được 01 đáp án (A hoặc B hoặc C hoặc D).

b) Đối với câu hỏi tự luận: Nhập nội dung trả lời câu tự luận vào khung trả lời trên hệ thống tổ chức Cuộc thi đã được thiết kế sẵn. Nội dung trả lời có độ dài tối đa 500 từ.

c) Nhập mã an toàn và nhấp vào nút gửi bài dự thi. Hệ thống Cuộc thi sẽ hiện thông báo đã tiếp nhận nếu bài dự thi được gửi thành công.

Lưu ý: Theo thiết kế của Hệ thống tổ chức Cuộc thi, người dự thi phải đăng ký đầy đủ các thông tin; trả lời tất cả 11 câu trắc nghiệm và có nhập nội dung trả lời câu tự luận thì mới thực hiện được thao tác gửi bài dự thi.


V. CHẤM ĐIỂM, CÔNG NHẬN KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG

1. Chấm điểm bài tham gia dự thi


a) Phần thi trắc nghiệm: Kết quả trả lời và điểm số của phần thi này được Hệ thống Cuộc thi ghi nhận và chấm điểm tự động theo quy định tại điểm a khoản 2 Mục II của Thể lệ này.

b) Phần thi tự luận: Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ tổ chức chấm điểm phần thi tự luận đối với các bài dự thi có tổng điểm phần trắc nghiệm đạt từ 04 điểm trở lên (tương đương với trả lời đúng từ 08 câu trắc nghiệm trở lên).

c) Điểm khuyến khích: Đối với các câu trả lời ở phần thi tự luận có sự nghiên cứu, đầu tư, phân tích, đánh giá từ thực tiễn hoặc có thể nghiên cứu triển khai trên thực tế sẽ được cộng thêm điểm khuyến khích. Số điểm khuyến khích tối đa là 01 điểm.

d) Tổng điểm của bài dự thi là tổng điểm của 02 phần thi (trắc nghiệm và tự luận) cộng với điểm khuyến khích (nếu có).

e) Tổ Thư ký và Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện việc tiếp nhận, phân loại bài tham gia dự thi; tham mưu việc tổ chức chấm điểm đối với phần thi tự luận; tổng hợp kết quả, điểm số của các bài dự thi và trình Ban Tổ chức Cuộc thi công nhận kết quả dự thi theo từng đợt thi.


2. Công nhận kết quả tham gia dự thi

a) Kết quả chấm điểm, bảng tổng hợp kết quả dự thi do Tổ Thư ký trình là cơ sở để Ban Tổ chức xem xét, công nhận kết quả dự thi.

b) Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành quyết định công nhận kết quả dự thi và công bố 10 bài dự thi có tổng điểm cao nhất theo từng đợt thi.

c) Ban Tổ chức Cuộc thi không công nhận hoặc hủy kết quả dự thi đối với các bài dự thi thuộc một trong các trường hợp:

- Không thuộc phạm vi hoặc đối tượng được tham gia dự thi theo quy định tại Mục I của Thể lệ này.

- Khi phát hiện hoặc bị khiếu nại, tố giác mà có bằng chứng cho thấy người dự thi nhờ người khác thi hộ hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống tổ chức Cuộc thi làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi;

 - Có thông tin đăng ký tham gia dự thi không đúng với thông tin thực tế theo kết quả xác minh thông tin của Ban Tổ chức;

- Người tham gia dự thi trước hoặc sau khung thời gian dự thi của từng đợt thi quy định tại khoản 1 Mục III của Thể lệ này.


3. Cấp Giấy chứng nhận và trao thưởng

a) Căn cứ Quyết định công nhận kết quả theo từng đợt thi của Ban Tổ chức; kết quả giải quyết khiếu nại theo quy định tại Mục VI của Thể lệ này (nếu có); sau khi kết thúc 04 đợt thi, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Quyết định trao Giấy chứng nhận và giải thưởng của Cuộc thi.

b) Việc xác định giải thưởng cuộc thi được quy định như sau:

- Giải thưởng của Cuộc thi được trao theo thứ tự các bài dự thi có tổng điểm từ cao nhất đến hết số lượng cơ cấu giải thưởng của mỗi đợt thi.

- Trường hợp nhiều bài dự thi có tổng điểm bằng nhau thì bài dự thi nào có điểm số trả lời câu hỏi tự luận (Câu 12) cao hơn sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết.

- Trường hợp nhiều bài dự thi có tổng điểm bằng nhau, có điểm số trả lời câu hỏi tự luận (Câu 12) bằng nhau thì ưu tiên bài dự thi có thời gian tham gia Cuộc thi sớm hơn sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết.

c) Thường trực Ban Tổ chức sẽ liên hệ với người tham gia dự thi có bài thi đạt giải để trao thưởng và gửi Giấy chứng nhận bằng hình thức thích hợp.


VI. VIỆC KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến kết quả dự thi, người khiếu nại gửi văn bản đến địa chỉ và thông tin liên hệ theo quy định tại điểm a khoản 2 Mục VII của Thể lệ này để Ban Tổ chức xem xét, giải quyết.

2. Thời hạn khiếu nại: 03 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả dự thi theo quy định tại điểm b khoản 2 Mục V của Thể lệ này.

3. Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả dự thi (nếu có). Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành.


VII. TRA CỨU THÔNG TIN, HỖ TRỢ KỸ THUẬT

1. Tra cứu thông tin

Thông tin về Cuộc thi (thể lệ, hướng dẫn, tài liệu tham khảo, kết quả dự thi…) được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai tại đường dẫn liên kết https://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi-Hoi-thi/Online-tim-hieu-phap-luat-2021”.

2. Hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc về đăng ký và tham gia Cuộc thi

a) Thường trực Ban Tổ chức: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0269.382.1596. Email: pbpl.stp@gialai.gov.vn.

b) Hỗ trợ kỹ thuật: Đ/c Hồ Đại Đồng - Điện thoại: 032.995.2599.


 
Trân trọng!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

GIẢI THƯỞNG


I. SỐ LƯỢNG: 

04 Giải nhất (01 giải/đợt);
- 04 Giải nhì (01 giải/đợt);
08 Giải ba (02 giải/đợt)
12 Giải khuyến khích (03 giải/đợt).


II. MỖI ĐỢT THI:

- 01 Giải nhất:              1.000.000 đồng/giải/đợt;
- 01 Giải nhì:                   800.000 đồng/giải/đợt;
- 02 Giải ba:                    600.000 đồng/giải/đợt;
- 03 Giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải/đợt.
 
Like-Fanpage-GLi.png

THỜI GIAN DIỄN RA

 
I. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Cuộc thi bắt đầu từ ngày 11/10/2021 đến ngày 07/11/2021.
Được chia thành 04 đợt thi với thời gian để tham gia dự thi là 07 ngày/đợt.
II. THỜI GIAN DIỄN RA CỦA TỪNG ĐỢT THI
ĐỢT THI 01
Từ 07h00’ ngày 11/10/2021 đến 20h00’ ngày 17/10/2021
 
Chủ đề: “Chung tay chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ khắc phục khó khăn để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19”
 
ĐỢT THI 02
 Từ 07h00’ ngày 18/10/2021 đến 20h00’ ngày 24/10/2021.
 
Chủ đề: “Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững”.
 
ĐỢT THI 03
Từ 07h00’ ngày 25/10/2021 đến 20h00’ ngày 31/10/2021.
 
Chủ đề: “Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”
ĐỢT THI 04
Từ 07h00’ ngày 01/11/2021 đến 20h00’ ngày 07/11/2021.
 
Chủ đề: “Đẩy mạnh việc thực thi đầy đủ, toàn diện các quyền của trẻ em”

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

- Luật Tiếp cận thông tin năm 2016

II. VĂN BẢN TỪNG ĐỢT THI

- ĐỢT THI 01


+ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

+ Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

+ Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19;

+ Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam;

+ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- ĐỢT THI 02

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

+ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- ĐỢT THI 03

+ Luật An toàn thông tin mạng năm 2015;

+ Luật An ninh mạng năm 2018;

+ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

- ĐỢT THI 04

+ Luật Trẻ em năm 2016 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018);

+ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.