Gia Lai: Tổng kết, công nhận kết quả và trao giải thưởng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” - năm 2022

09/12/2022
Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-STP ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Sở Tư pháp tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022. Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh bằng hình thức thi trực tuyến (Online) trên mạng Internet thông qua Hệ thống Cuộc thi được xây dựng và vận hành trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai tại địa chỉ đường dẫn liên kết (link) chính thức: http://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi/Online-tim-hieu-phap-luat-Gia-Lai bắt đầu từ ngày 01/11/2022 đến ngày 28/11/2022, được tổ chức thành 04 đợt thi.
 
Sau thời gian tổ chức, Hệ thống tổ chức Cuộc thi đã tiếp nhận tổng cộng 8.810 bài dự thi (trong đó: Đợt 01: 2.378 bài; Đợt 02: 1.967 bài; Đợt 03: 2.164 bài; Đợt 04: 2.301 bài).

Qua kết quả tổng hợp, xử lý dữ liệu, phân loại, chấm ngẫu nhiên 10% kết quả các bài tham gia dự thi, đối chiếu với các quy định tại Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 26/10/2022 của Ban Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” -  năm 2022, Ban Tổ chức Cuộc thi công nhận kết quả của 8.781 bài dự thi hợp lệ tham gia 04 Đợt thi năm 2022; công nhận 28 cá nhân đạt giải thưởng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022. Đồng thời, cấp Giấy chứng nhận và tặng 28 giải thưởng cho 28 cá nhân xuất sắc đạt giải thưởng Cuộc thi với 04 Giải nhất (1.000.000 đồng/giải); 04 Giải nhì (800.000 đồng/giải); 08 Giải ba (600.000 đồng/giải) và 12 Giải khuyến khích (300.000 đồng/giải).
GCN-1.png GCN-2.png
GCN-3.png GCN-4.png
Ban Tổ chức Cuộc thi vinh danh 04 cá nhân xuất sắc giành 04 giải nhất của Cuộc thi:
 
Họ và Tên Nghề nghiệp Cơ quan/Đơn vị
ĐỢT THI 01
Hà Thị Thủy Công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai
ĐỢT THI 02
Nguyễn Thị Diệu Thuý Công chức Phòng Tư pháp huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
ĐỢT THI 03
Bùi Văn Vượng Viên chức Thư viện tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
ĐỢT THI 04
Lê Đăng Quang Công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
 
DANH SÁCH 28 CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI THƯỞNG CUỘC THI NĂM 2022
 
- Đại Đồng -
Số lượt xem: 53

Các tin khác