Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phú Thiện và Mang Yang

03/07/2020
Với mục đích bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cập nhật một số quy định của pháp luật liên quan đến người dân tộc thiểu số, phục vụ tốt cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, ngày 19-20/5/2020, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 140 người là công chức Tư pháp - Hộ tịch và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phú Thiện và Mang Yang.
 
Nội dung lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tập trung vào 02 chuyên đề: “Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật do” do báo cáo viên Nguyễn Đình Chiến - Chánh Thanh tra Sở Tư pháp trình bày và chuyên đề “Một số quy định của pháp luật liên quan đến người dân tộc thiểu số người dân nên biết” do báo cáo viên Trang Thị Thùy Dương - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, Sở Tư pháp trình bày.
Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; thanh thiếu niên; cán bộ, hội viên nông dân, phụ nữ và phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh./.
- Dương Hiếu -
Số lượt xem: 3

Các tin khác