Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn thành phố Pleiku và các huyện Chư Sê, Kbang

08/06/2020
Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1437/KH-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Với mục đích bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở; giải đáp, định hướng cách thức giải quyết những bất cập, vướng mắc liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở, ngày 02,3,5/6/2020, Sở Tư pháp đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 300 người là hòa giải viên ở cơ sở, công chức Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ Mặt trận tổ quốc cấp xã trên địa bàn thành phố Pleiku và các huyện Chư Sê, Kbang.
 
Tại các lớp bồi dưỡng, báo cáo viên pháp luật đã giới thiệu đến học viên một số kỹ năng hòa giải ở cơ sở, những vấn đề cần lưu ý trong công tác hòa giải ở cơ sở; một số quy định của pháp luật về đất đai và định hướng giải quyết các vụ việc cụ thể. Học viên đã cùng báo cáo viên trao đổi rất sôi nổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn liên quan đến các chuyên đề bồi dưỡng.
Lop-boi-duong-kien-thuc-phap-luat-cho-hoa-giai-vien-TP-Pleiku.jpg
Theo Kế hoạch, 24,26/6/2020, Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện Kông Chro và Krông Pa./.
- Ngân Vũ-
Số lượt xem: 0

Các tin khác