Hơn 300 đại biểu dự quán triệt quy định về phòng-chống tham nhũng

30/12/2019
Ngày 30-12, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt một số quy định của pháp luật về phòng-chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh năm 2019. Tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu là các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện.  
 
Tại hội nghị, các đại biểu được bà Hồ Thị Thu An-Trưởng phòng Tuyên truyền thuộc Vụ Pháp chế của Thanh tra Chính phủ quán triệt một số quy định của pháp luật về PCTN; khái quát tình hình công tác PCTN cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL để vận dụng vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến lại cho công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thuộc lĩnh vực, ngành và phạm vi quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
 
Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh.
Số lượt xem: 0

Các tin khác