Gia Lai: Sở Tư pháp tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho Tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở

13/09/2022
Triển khai Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Kế hoạch số 2125/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022.
 
Nhằm phổ biến, giúp tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở cơ sở nắm được vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL; chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật mới của Nhà nước về công tác PBGDPL; các quy định pháp luật liên quan trực tiếp tới hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Ngày 17/8/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-STP tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật; người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở năm 2022.
 
HN-TTV-Kong-Chro-1.jpg 
Trong 03 ngày (07, 09 và 12 tháng 9 năm 2022), Sở Tư pháp đã tổ chức 03 hội nghị cho gần 390 đại biểu là tuyên tuyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở, công chức tư pháp - hộ tịch, công chức Phòng Tư pháp trên địa bàn 03 huyện Mang Yang, Ia Pa và Kông Chro.
 
HN-TTV-Ia-Pa-1.jpg

Các Hội nghị được tổ chức theo phương pháp tích cực theo hướng trao đổi hai chiều, lấy người học làm trung tâm; kết hợp giữa việc trình bày của báo cáo viên với thảo luận, trao đổi cùng đại biểu về các vấn đề liên quan đến vị trí, vai trò, yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay và những vấn đề cơ bản trong chỉ đạo, tổ chức xây dựng “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới.
 
HN-TTV-Mang-Yang-2.jpg

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tích cực tham gia trình bày, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình, cách làm hay, hiệu quả theo từng nhóm đối tượng người dân ở cơ sở trên cơ sở các đề tài mà báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh xây dựng và hướng dẫn. Qua đó, giúp đại biểu chủ động, tự tiếp cận và nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò, đặc điểm, ý nghĩa của công tác PBGDPL, công tác xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia công tác PBGDPL ở cơ sở để đội ngũ này thực sự là “cầu nối” truyền tải, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống./.
- Đại Đồng -
Số lượt xem: 15

Các tin khác