Gia Lai: Sở Tư pháp tổ chức 02 Hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên

13/09/2022
Thực hiện Quy chế phối hợp số 1910/QCPH-UBND-TĐTN ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2022; Chương trình phối hợp số 4144/CTr-BTP-TWĐTN ngày 29/10/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2022; Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2030.
 
Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên, tạo nguồn để các tổ chức đoàn ở cơ sở chủ động tổ chức, thực hiên có hiệu quả các hoạt động phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên ở cơ sở. Ngày 16/8/2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 44/KH-STP tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên năm 2022, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 hội nghị cho gần 240 đại biểu là cán bộ huyện đoàn, Ủy viên BCH huyện đoàn, cán bộ đoàn cấp xã và đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn 02 huyện Chư Păh và Đức Cơ.
 
HN-TTN-Duc-Co-2.jpg

Hội nghị được tổ chức với phương pháp tích cực theo hướng trao đổi hai chiều, lấy người học làm trung tâm; kết hợp giữa trình bày của báo cáo viên với thảo luận nhóm. Các đại biểu tích cực trao đổi và tham gia trực tiếp vào phần thực hành “phản biện” về các vấn đề liên quan đến chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và chương trình phát triển thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030; quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên liên quan đến việc sử dụng, lợi dụng công nghệ cao để hoạt động qua không gian mạng do báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc Sở Tư pháp và Công an tỉnh trình bày.
 
HN-TTN-Duc-Co-1.jpg

Sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục tổ chức các hoạt động phổ biến pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong thanh thiếu niên ở cơ sở nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết/Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030.
- Đại Đồng -
Số lượt xem: 3

Các tin khác