Gia Lai: “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022 chính thức bắt đầu, được tổ chức từ ngày 01/11/2022 đến ngày 28/11/2022

01/11/2022
Với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động học tập, làm việc của người dân; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật... Đồng thời, Cuộc thi là một trong các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 
“Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022 (sau đây gọi là Cuộc thi) được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh bằng hình thức thi trực tuyến (Online) trên mạng Internet thông qua Hệ thống Cuộc thi được xây dựng và vận hành trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai tại địa chỉ đường dẫn liên kết (link) chính thức: http://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi/Online-tim-hieu-phap-luat-Gia-Lai.
  Dot-1-Ct-22.png
 
Đăng ký và tham gia dự thi bằng hình thức cá nhân; Bộ Câu hỏi của mỗi đợt thi gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm, được chia thành 03 phần thi: Khởi động (04 câu), Tăng tốc (08 câu) và Về đích (03 câu). Cuộc thi bắt đầu từ ngày 01/11/2022 đến ngày 28/11/2022, được tổ chức thành 04 đợt thi với thời gian và chủ đề cụ thể như sau:
- Đợt 1: Từ 08h00’ ngày 01/11/2022 đến ngày 17h00’ ngày 07/11/2022 với chủ đề: “Quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; bảo đảm kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội”.
- Đợt 2: Từ 08h00’ ngày 08/11/2022 đến ngày 17h00’ ngày 14/11/2022 với chủ đề: “Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc điểm cá nhân, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập”.
- Đợt 3: Từ 08h00’ ngày 15/11/2022 đến ngày 17h00’ ngày 21/11/2022 với chủ đề: “Bảo đảm bình đẳng giới; quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên”.
- Đợt 4: Từ 08h00’ ngày 22/11/2022 đến ngày 17h00’ ngày 28/11/2022 với chủ đề: “Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và pháp luật, tập quán quốc tế”.
  Bang-ron-CT-22-2.png
 
 Số lượng giải thưởng Cuộc thi gồm: 04 Giải nhất (01 giải/đợt); 04 Giải nhì (01 giải/đợt); 08 Giải ba (02 giải/đợt) và 12 Giải khuyến khích (03 giải/đợt) với giá trị giải thưởng (bằng tiền mặt) của mỗi đợt thi:  Giải nhất: 1.000.000 đồng; Giải nhì: 800.000 đồng; Giải ba: 600.000 đồng; Giải khuyến khích: 300.000 đồng. Các cá nhân đạt giải được cấp Giấy Chứng nhận đạt giải Cuộc thi của Ban Tổ chức.
QRcode-CT-22-full.png
Quét mã QRcode truy cập và xem thông tin chi tiết về Cuộc thi (Kế hoạch, Thể lệ, hướng dẫn cách thức tham gia dự thi, tài liệu tham khảo…) được đăng tải, cập nhật trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai tại địa chỉ đường dẫn liên kết (link): http://pbgdpl.gialai.gov.vn/Cuoc-thi/Online-tim-hieu-phap-luat-Gia-Lai.
 
- Đại Đồng -
Số lượt xem: 53

Các tin khác