BAN TỔ CHỨC CUỘC THI: Chúc mừng 07 cá nhân đạt giải thưởng Đợt thi 03 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2020
Ngày 17/12/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Quyết định số 04/QĐ-BTC công nhận 07 cá nhân đạt giải thưởng Đợt thi 03 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


* Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

* Đáp án Đợt thi 03 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai


 
 
Số lượt xem: 6

Các tin khác