BAN TỔ CHỨC CUỘC THI: Chúc mừng 07 cá nhân đạt giải thưởng Đợt thi 02 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/12/2020
Ngày 15/12/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Quyết định số 03/QĐ-BTC công nhận 07 cá nhân đạt giải thưởng Đợt thi 02 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

* Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

* Đáp án Đợt thi 02 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai


 
 
Số lượt xem: 1

Các tin khác