Gia Lai: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (thực hiện từ năm 2023 đến 2030)

Gia Lai: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (thực hiện từ năm...

27/02/2023

Để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (gọi tắt là Đề án); các...

Gia Lai: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “T...

Gia Lai: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (thực hiện từ năm...

27/02/2023

Để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (gọi tắt là Đề án); các...

Gia Lai: Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và...

Gia Lai: Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại làng Kon Sơ Lăng thuộc xã Hà Tây, huyện Chư Păh

20/12/2022

Tiếp tục thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch số 120/KH-HLG ngày 17/02/2022 về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật năm 2022. Sáng ngày 16/12/2022, Hội Luật gia tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn...

Gia Lai: Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và...

Gia Lai: Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại làng Htiên, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro

14/12/2022

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-HLG ngày 17/02/2022 về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật năm 2022. Ngày 09/12/2022, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại làng Htiên, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông...

Gia Lai: Tổng kết, công nhận kết quả và trao giải thưởng “Cuộc thi ...

Gia Lai: Tổng kết, công nhận kết quả và trao giải thưởng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” - năm 2022

09/12/2022

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-STP ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Sở Tư pháp tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022. Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh bằng hình...

Gia Lai: “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh ...

Gia Lai: “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022 chính thức bắt đầu, được tổ chức từ ngày 01/11/2022 đến ngày 28/11/2022

01/11/2022

Với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động học tập, làm việc của người dân; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; góp phần nâng cao ý thức...

 Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến  “Tìm hiểu các quy định của pháp luậ...

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

18/10/2022

Cuộc thi là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, được Bộ Tư pháp tổ chức và phát động trên môi trường Internet, không giới hạn về phạm vi địa lý; đối tượng dự thi là người Việt...

Gia Lai: Các Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục...

Gia Lai: Các Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thực hiện hoạt động kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở...

28/09/2022

Triển khai Quyết định số 04/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 16/6/2022 của Chủ tịch Hội đồng về việc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Gia Lai năm 2022; Kế hoạch số 01/KH-ĐKT ngày 29/6/2022 của Đoàn Kiểm...

Gia Lai: Sở Tư pháp tổ chức 02 Hội nghị phổ biến pháp luật cho cán ...

Gia Lai: Sở Tư pháp tổ chức 02 Hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên

13/09/2022

Thực hiện Quy chế phối hợp số 1910/QCPH-UBND-TĐTN ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2022; Chương trình phối hợp số 4144/CTr-BTP-TWĐTN ngày 29/10/2018...

Gia Lai: Sở Tư pháp tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luậ...

Gia Lai: Sở Tư pháp tổ chức 03 Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho Tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở

13/09/2022

Triển khai Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Kế hoạch số 2125/KH-UBND ngày 24/12/2021...

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|