Chư Pah: Sơ kết 5 năm giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

07/12/2019
Chiều 6-12, UBND huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31-12-2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo của nông dân
 
5 năm qua, các cấp, các ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện đã tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý trực tiếp cho hội viên nông dân được 647 buổi với trên 23 ngàn lượt người tham gia. Đặc biệt, công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân luôn được giải quyết ngay từ cơ sở thông qua các biện pháp hòa giải, tuyên truyền, vận động, giải thích... hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp. Hiện toàn huyện có 9 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 330 thành viên và 109 tổ hòa giải với 620 thành viên. 
 
Các tổ hòa giải đều có thành viên Hội nông dân đã tích cực bám nắm cơ sở, nắm bắt tình hình và kịp thời có biện pháp hòa giải hiệu quả. Từ năm 2017 đến nay, các tổ hòa giải đã phối hợp tiếp nhận 333 vụ việc, trong đó hòa giải thành 312 vụ. Ngoài ra, các cấp, các ngành đã tổ chức tiếp 199 buổi/214 lượt công dân, trong đó có 45 việc liên quan đến hội viên nông dân, chủ yếu là về lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, lĩnh vực chính sách, xây dựng, môi trường, hành chính...
Số lượt xem: 1

Các tin khác