Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ 7: Đổi mới tư duy về giao thông

Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ 7: Đổi mới tư duy về giao thông

17/05/2023

Hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2021-2030” theo Nghị Quyết A/74/L.86 ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc; thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng...

Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ 7: Đổi mới tư duy về giao th...

Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu lần thứ 7: Đổi mới tư duy về giao thông

17/05/2023

Hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2021-2030” theo Nghị Quyết A/74/L.86 ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc; thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng...

BỘ TƯ PHÁP: Ban hành văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật V...

BỘ TƯ PHÁP: Ban hành văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023

15/05/2023

Thực hiện trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 11/5/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1855/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước...

BỘ TƯ PHÁP: Kịp thời tháo gỡ một số khó khăn cho địa phương trong...

BỘ TƯ PHÁP: Kịp thời tháo gỡ một số khó khăn cho địa phương trong đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới và chuẩn đô thị văn minh

28/04/2023

Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ Pháp chế...

BỘ TƯ PHÁP: Tăng cường hướng dẫn địa phương thông qua Sổ tay hướn...

BỘ TƯ PHÁP: Tăng cường hướng dẫn địa phương thông qua Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật

29/03/2023

Trong năm 2022, với vai trò tham mưu của đơn vị chức năng (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới cơ sở nhằm đẩy mạnh việc triển khai các văn bản mới về đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt...

TRUNG ƯƠNG: Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác truyền ...

TRUNG ƯƠNG: Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác truyền thông chính sách

22/03/2023

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.Truyền thông chính sách là một nhiệm vụ, một chức năng quan trọng...

TRUNG ƯƠNG: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp Hội đồng...

TRUNG ƯƠNG: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương

17/03/2023

Chiều 16/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương, Hội đồng Trung ương đã tổ chức Phiên họp triển khai kế hoạch...

Gia Lai: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “T...

Gia Lai: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (thực hiện từ năm...

27/02/2023

Để triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (gọi tắt là Đề án); các...

Gia Lai: Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và...

Gia Lai: Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại làng Kon Sơ Lăng thuộc xã Hà Tây, huyện Chư Păh

20/12/2022

Tiếp tục thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch số 120/KH-HLG ngày 17/02/2022 về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật năm 2022. Sáng ngày 16/12/2022, Hội Luật gia tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn...

Gia Lai: Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và...

Gia Lai: Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại làng Htiên, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro

14/12/2022

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-HLG ngày 17/02/2022 về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật năm 2022. Ngày 09/12/2022, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại làng Htiên, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông...

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|