CUỘC THI ĐÃ KẾT THÚC
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 
CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM
VÀ THAM GIA DỰ THI
 
 

THỂ LỆ CUỘC THI


I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi: “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Đối tượng dự thi: Người Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bao gồm:

- Cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang nhân dân; công chức, viên chức, người lao động đang làm việc, công tác tại các cơ quan, đơn vị Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên; sinh viên các trường Cao đẳng, Phân hiệu các trường Đại học trên địa bàn tỉnh.

- Đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở và người dân trên địa bàn tỉnh.

(Trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi; công chức phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi; công chức, viên chức, và người lao động thuộc Sở Tư pháp).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CẤU TRÚC BỘ CÂU HỎI CUỘC THI

1. Chủ đề, nội dung thi

a) Đợt 1

- Chủ đề: “Đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật, quyền tiếp cận thông tin”.

- Nội dung thi: Tìm hiểu về các quy định của pháp luật về quyền được thông tin về pháp luật, quyền tiếp cận thông tin được quy định trong:

+ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

+ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

+ Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.

b) Đợt 2

- Chủ đề: “Vì cộng đồng, hãy chung tay phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm”.

- Nội dung thi: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm được quy định trong:

+ Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

+ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

+ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

c) Đợt 3

- Chủ đề: “Đảm bảo quyền làm việc; mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội việc làm”.

- Nội dung thi: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về lao động, việc làm được quy định trong:

+ Bộ luật Lao động năm 2019.

+ Luật Việc làm năm 2013.

d) Đợt 4

- Chủ đề: “Tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam”.

- Nội dung thi: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về các quyền dân sự, chính trị theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam đã được quy định trong:

+ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

+ Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (International Convenant on Civil and Political Rights) - viết tắt là Công ước ICCPR.

2. Hình thức thi

a) Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai với địa chỉ tên miền: http://pbgdpl.gialai.gov.vn.

b) Cá nhân tham gia dự thi (sau đây gọi tắt là thí sinh) sử dụng máy tính (PC, Laptop) hoặc các thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh) có kết nối Internet truy cập, trả lời trực tiếp các câu hỏi trắc nghiệm và câu tự luận trên hệ thống tổ chức Cuộc thi đã được thiết kế sẵn.

c) Ban Tổ chức Cuộc thi không tiếp nhận bài dự thi bằng giấy.

3. Cấu trúc Bộ câu hỏi của Cuộc thi

Bộ câu hỏi sử dụng trong mỗi đợt thi có 02 phần với 12 câu hỏi được xây dựng theo chủ đề và nội dung của đợt thi đã được quy định tại mục 1 Phần II của Thệ lệ này, trong đó:

- Phần trắc nghiệm gồm có 11 câu hỏi trắc nghiệm (theo thứ tự từ câu số 01 đến câu số 11). Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 03 hoặc 04 đáp án được đánh số thứ tự: A, B, C, D trong đó chỉ có 01 đáp án đúng.

- Phần tự luận với 01 câu tự luận (câu số 12) hỏi về một vấn đề liên quan đến chủ đề của mỗi đợt thi. Độ dài câu trả lời của thí sinh được giới hạn từ 350 đến 500 từ.

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ, THAM GIA DỰ THI

1. Địa chỉ đường dẫn liên kết và cách truy cập Cuộc thi

a) Cuộc thi được đăng tải và tổ chức thi với 01 địa chỉ đường dẫn liên kết (link) duy nhất là: http://pbgdpl.gialai.gov.vn/chuyenmuc/Cuoc-thi-THPL-2020” trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai.

b) Thí sinh sử dụng trình duyệt web (Chrome, Firefox, Opera, Cốc Cốc…) trên máy tính (PC, Laptop) hoặc các thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh) có kết nối Internet truy cập vào hệ thống tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ đường dẫn liên kết (link) tại mục a nêu trên hoặc nhấp chuột vào Banner liên kết với hệ thống tổ chức Cuộc thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai, các Trang thông tin điện tử, Fanpage chính thức của các cơ quan, đơn vị địa phương có đăng tải thông tin, Banner liên kết với hệ thống tổ chức Cuộc thi.

2. Đăng ký thông tin cá nhân dự thi

a) Sau truy cập vào hệ thống tổ chức Cuộc thi. Để tham gia dự thi, thí sinh cần điền (nhập) đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống Cuộc thi.

b) Thông tin thí sinh đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Một thí sinh có thể tham gia dự thi nhiều lần.

c) Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp:

- Có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế;

- Nhờ người khác thi hộ hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi;

- Không thuộc đối tượng dự thi quy định tại mục 3 Phần I của Thể lệ này.
 
3. Tham gia thi

Sau khi hoàn thành việc đăng ký thông tin, thí sinh tham gia dự thi:

- Đối với câu hỏi trắc nghiệm: Trả lời 11 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên hệ thống Cuộc thi bằng cách nhấp chọn vào đáp áp trả lời mà thí sinh cho là đúng.

- Đối với câu hỏi tự luận: Thí sinh sẽ viết bài tự luận có độ dài từ 350 đến 500 từ, trình bày quan điểm của mình về vấn đề được nêu trong câu hỏi.

IV. THỜI GIAN DIỄN RA CUỘC THI

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 09/11/2020 đến ngày 06/12/2020, được chia thành 04 đợt thi với thời gian để tham gia dự thi là 07 ngày/đợt, cụ thể như sau:

- Đợt 1: Từ 07h00’ ngày 09/11/2020 đến 23h59’ ngày 15/11/2020;

- Đợt 2: Từ 07h00’ ngày 16/11/2020 đến 23h59’ ngày 22/11/2020;

- Đợt 3: Từ 07h00’ ngày 23/11/2020 đến 23h59’ ngày 29/11/2020;

- Đợt 4: Từ 07h00’ ngày 30/11/2020 đến 23h59’ ngày 06/12/2020;


V. QUY ĐỊNH VỀ CHẤM ĐIỂM VÀ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Điểm của các phần thi

a) Phần trắc nghiệm:

Mỗi câu trả lời đúng với đáp án của Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra được tính 01 điểm. Tổng điểm phần trắc nghiệm là tổng điểm của các câu trả lời đúng và điểm số tối đa phần trắc nghiệm là 11 điểm.

b) Phần tự luận:

- Chỉ tổ chức chấm điểm phần tự luận đối với các bài dự thi có tổng điểm phần trắc nghiệm đạt từ 08 điểm trở lên.

- Câu tự luận có điểm số tối đa là 05 điểm; Ban Giám khảo Cuộc thi tổ chức chấm phần tự luận theo Barem chấm điểm của Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra và chất lượng câu trả lời của thí sinh.

- Câu trả lời hay, có tính thực tế hoặc có thể nghiên cứu triển khai trên thực tế được cộng thêm điểm khuyến khích. Số điểm khuyến khích tối đa là 01 điểm.

c) Tổng điểm dự thi của thí sinh là tổng điểm của 02 phần (trắc nghiệm + tự luận) và điểm khuyến khích (nếu có).

2. Công nhận kết quả và trao thưởng của Cuộc thi

a) Kết quả chấm thi của Ban Giám khảo Cuộc thi là cơ sở để Ban Tổ chức công nhận và trao thưởng Cuộc thi theo thứ tự điểm số của thí sinh từ cao nhất đến hết số lượng cơ cấu giải thưởng của mỗi đợt thi.

b) Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm bằng nhau thì thí sinh nào điểm số trả lời câu hỏi tự luận (câu 12) cao hơn sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết.

c) Trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm bằng nhau, có điểm số trả lời câu hỏi tự luận (câu 12) bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có thời gian gửi bài dự thi sớm hơn sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết.

d) Quyết định trao giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng.

3. Giải thưởng của Cuộc thi

a) Giải thưởng của Cuộc thi gồm: 04 Giải nhất (01 giải/đợt); 04 Giải nhì (01 giải/đợt); 08 Giải ba (02 giải/đợt) và 12 Giải khuyến khích (03 giải/đợt).

b) Giải thưởng của mỗi đợt thi: Kết thúc mỗi đợt thi thí sinh đạt giải sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải và trao giải thưởng với giá trị như sau:

- 01 Giải nhất với giá trị:                 1.000.000 đồng/giải/đợt;

- 01 Giải nhì với giá trị:                      800.000 đồng/giải/đợt;

- 02 Giải ba với giá trị:                       600.000 đồng/giải/đợt;

- 03 Giải khuyến khích với giá trị:      300.000 đồng/giải/đợt;


c) Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ liên hệ với thí sinh đạt giải để thông báo, thống nhất việc gửi Giấy chứng nhận đạt giải và giải thưởng Cuộc thi qua đường bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác.

VI. QUY ĐỊNH CẤM, VIỆC KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Nghiêm cấm nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi. Nếu thí sinh bị phát hiện hoặc bị tố giác việc thực hiện hành vi này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy kết quả dự thi của thí sinh có hành vi vi phạm.

2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi để xem xét, giải quyết trước thời điểm trao giải thưởng Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành.


 File đính kèm:
------------------------
Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 27/10/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Thể lệ Cuộc thi)

THÔNG TIN VỀ CUỘC THI

Đáp án Đợt thi 03 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa...

* Chủ đề: “ĐẢM BẢO QUYỀN LÀM VIỆC; MỌI NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG ĐỀU CÓ CƠ HỘI VIỆC LÀM”.* Nội dung thi: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về lao động, việc làm được quy định trong:  - Bộ luật Lao động năm 2019;  - Luật Việc làm năm 2013.