Giới thiệu một số quy định pháp luật cơ bản về lý lịch tư pháp

Giới thiệu một số quy định pháp luật cơ bản về lý lịch tư pháp

16/08/2023

 Lý lịch tư pháp (LLTP) là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh...

Giới thiệu một số quy định pháp luật cơ bản về lý lịch tư pháp

Giới thiệu một số quy định pháp luật cơ bản về lý lịch tư pháp

16/08/2023

 Lý lịch tư pháp (LLTP) là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh...

Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

28/05/2020

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020). Theo Nghị định này, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử...

Gia Lai: duy trì và chấm dứt hoạt động của tủ sách pháp luật trên đ...

Gia Lai: duy trì và chấm dứt hoạt động của tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh

14/05/2020

Trên cơ sở kết quả rà soát thực trạng, đánh giá hiệu quả xây dựng Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh; thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ...

Một số quy định mới về thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Một số quy định mới về thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

21/04/2020

Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020, thay thế Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt...

Hướng dẫn một số quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bất...

Hướng dẫn một số quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/04/2020

Để triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh bất động sản; đồng thời để các hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính minh bạch, đúng quy định, ngày 09/4/2020, Sở Xây dựng tỉnh...

Gia Lai triển khai thực hiện đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển ...

Gia Lai triển khai thực hiện đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng tây nguyên giai đoạn 2016-2020

01/04/2020

Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 695/KH-UBND thực hiện Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016...

Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia...

Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

14/02/2020

Ngày 04/02/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Theo Chỉ thị, những năm gần đây, công tác phòng, chống bạo lực gia đình đã đạt được những kết quả nhất định: nhận thức của cộng...