Thuê viết, quản lý phần mềm có áp dụng chỉ định thầu?

21/08/2020
(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hải Minh (Hà Nội) công tác tại đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên. Đơn vị bà dự định thuê một đơn vị viết, bảo trì, nâng cấp, quản lý phần mềm quản lý bán vé.
 

Phần mềm không có sẵn trên thị trường, chia từng giai đoạn phát triển và phức tạp. Nguồn chi là từ thu hoạt động thường xuyên của đơn vị và dự toán chi thường xuyên đã duyệt cho phần chi này.

Bà Minh muốn được tư vấn cho phương thức lựa chọn cho gói thầu này và muốn biết đơn vị có thể áp dụng chỉ định thầu cho gói thầu này không? Trong hợp đồng với công ty phần mềm bắt buộc phải có giá cố định hay có thể áp dụng theo tỷ lệ trên doanh thu (dự tính theo tỷ lệ phần trăm khoảng hơn 2 tỷ đồng/năm)?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu và hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên, hạn mức chỉ định thầu không quá 100 triệu đồng. Theo đó, đối với gói thầu có giá trị trên 100 triệu đồng và không thuộc một trong các trường hợp chỉ định thầu quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu thì không được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Ngoài ra, việc áp dụng loại hợp đồng cần căn cứ quy mô, tính chất gói thầu trên cơ sở quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu.

Chinhphu.vn
Số lượt xem: 3

Các tin khác