Default news teaser image

Trẻ mầm non đi học nửa ngày do dịch Covid có được hỗ trợ ăn trưa?

21/08/2020

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Trần Thắm (Điện Biên), do dịch Covid-19 nên lịch học của trẻ mầm non bị gián đoạn. Trẻ nghỉ học từ tháng 2/2020 và trở lại trường vào tháng 4/2020, nhưng trường không tổ chức ăn bán trú mà chỉ...

Default news teaser image

Trẻ mầm non đi học nửa ngày do dịch Covid có được hỗ trợ ăn trưa?

21/08/2020

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Trần Thắm (Điện Biên), do dịch Covid-19 nên lịch học của trẻ mầm non bị gián đoạn. Trẻ nghỉ học từ tháng 2/2020 và trở lại trường vào tháng 4/2020, nhưng trường không tổ chức ăn bán trú mà chỉ...

Default news teaser image

Thuê viết, quản lý phần mềm có áp dụng chỉ định thầu?

21/08/2020

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hải Minh (Hà Nội) công tác tại đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên. Đơn vị bà dự định thuê một đơn vị viết, bảo trì, nâng cấp, quản lý phần mềm quản lý bán vé.

Default news teaser image

Thuê viết, quản lý phần mềm có áp dụng chỉ định thầu?

21/08/2020

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hải Minh (Hà Nội) công tác tại đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên. Đơn vị bà dự định thuê một đơn vị viết, bảo trì, nâng cấp, quản lý phần mềm quản lý bán vé.

Default news teaser image

Trẻ mầm non đi học nửa ngày do dịch Covid có được hỗ trợ ăn trưa?

21/08/2020

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Trần Thắm (Điện Biên), do dịch Covid-19 nên lịch học của trẻ mầm non bị gián đoạn. Trẻ nghỉ học từ tháng 2/2020 và trở lại trường vào tháng 4/2020, nhưng trường không tổ chức ăn bán trú mà chỉ...