|<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ gấp “Tìm hiểu quy định về nguyên tắc, các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã,
2 Tờ gấp “Tìm hiểu quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Ch
3 Tờ gấp “Nghiên cứu, học tập và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc" - năm 2021
4 Tờ gấp "Giới thiệu giải pháp hỗ trợ người dân đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19" (Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel)
5 Tài liệu giới thiệu "Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới" (Bộ Thông tin và Truyền thông)
6 Tài liệu giới thiệu một số quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 (Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai)
7 Tài liệu giới thiệu một số quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai)
8 Sổ tay phổ biến các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai)
9 Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" - năm 2021 (Tiếng Việt)
10 Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Tiếng Jrai)
11 Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" - năm 2021 (Tiếng Bahnar)
12 Hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động khi phong tỏa, cách ly một địa phương để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Ban chỉ đạo P.C dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai)
13 Sách hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Do Hội đồng bầu cử quốc gia biên soạn)
14 Tài liệu Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai - năm 2020
15 Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về phòng, chống thiên tai" - Kỳ I năm 2020
16 Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai" - Kỳ II năm 2020
17 Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về hòa giải viên tại tòa án" - Kỳ II năm 2020
18 Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại và công nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại tòa án" - Kỳ III năm 2020
19 Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định về giám định tư pháp" - Kỳ I năm 2020
20 Tờ gấp "Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập" - Kỳ II năm 2020
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|