Trường hợp nào phải điều chỉnh thông tin về cư trú, ông có thuộc trường hợp phải điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú không?

28/12/2021

Ông Trần Quốc A. đang cư trú tại thôn A, xã I, huyện C, tỉnh G đã đăng ký thông tin trên Cơ sở dữ liệu về cư trú (theo quy định). Sau đó, thôn A sáp nhập với Thôn K và lấy tên mới là thôn AK.

Trong trường hợp này, ông A. muốn biết các trường hợp nào phải điều chỉnh thông tin về cư trú, ông có thuộc trường hợp phải điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú không?

 

Gợi ý trả lời

Các trường hợp phải điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú được quy định tại Điều 10 của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, cụ thể:

(1) Trường hợp có sự thay đổi về chủ hộ thì phải có ý kiến của chủ hộ trong Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản) hoặc ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên trong hộ gia đình hoặc văn bản của Tòa án quyết định chủ hộ. Trường hợp chủ hộ chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì ngoài ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên hộ gia đình phải có thêm Giấy chứng tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự.

(2) Trường hợp có sự thay đổi về hộ tịch so với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch. Trường hợp đã có thông tin về sự thay đổi trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì công dân không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh.

(3) Trường hợp có sự thay đổi về địa chỉ nơi cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào văn bản thay đổi địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin về địa chỉ nơi cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp của ông A. thuộc trường hợp thứ (3). Do vậy, cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào văn bản thay đổi địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin về địa chỉ nơi cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Số lượt xem: 0

Các tin khác