Pháp luật quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm; nội dung, hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia; những địa điểm nào không uống rượu, bia?

26/12/2021

Ông Đinh Th. vừa được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của xã Y. Trong thời gian qua, hiện tượng thanh niên trong làng nơi ông sinh sống tụ tập uống rượu, bia, say xỉn rồi xích mích, đánh nhau, diễn ra nhiều hơn. Chổ ông thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, việc tiếp cận các thông tin về pháp luật còn nhiều hạn chế. Để có thêm thông tin của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và vận động bà con trong làng khuyên bảo con em, ông Th. đã liên hệ với công chức tư pháp - hộ tịch xã Y để tìm hiểu thêm các thông tin có liên quan.

Ông Th. muốn biết: Pháp luật quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm; nội dung, hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia; những địa điểm nào không uống rượu, bia?
 

Gợi ý trả lời

Trước những trăn trở và sự quan tâm của ông Đinh Th. với trách nhiệm là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân biết và chấp hành các quy định của pháp luật, công chức tư pháp - hộ tịch đã liên hệ cung cấp thông tin, giải đáp các nội dung mà ông Th. muốn biết rõ hơn cụ thể như sau:

Nội dung ông Th. đang tìm hiểu được quy định cụ thể trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 14/6/2019, theo đó:

* Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia (Điều 5), cụ thể:

(1) Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.

(2) Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

(3) Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

(4) Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.

(5) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

(6) Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

(7) Quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên.

(8) Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe.

(9) Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

(10) Sử dụng nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không được phép dùng trong thực phẩm; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không bảo đảm chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, pha chế rượu, bia.

(11) Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động.

(12) Kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển rượu, bia giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu rượu, bia.

(13) Các hành vi bị nghiêm cấm khác liên quan đến rượu, bia do luật định.

* Nội dung và hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia (Điều 7 và Điều 8):

- Về nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông, tập trung phổ biến:

+ Chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia; các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; các chế tài xử phạt và vận động cá nhân, tổ chức tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

+ Quyền, nghĩa vụ của cá nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

+ Tác hại của rượu, bia; tác hại của rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; các mức độ nguy cơ khi uống rượu, bia; các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia.

+ Bệnh, tình trạng sức khỏe, đối tượng không nên uống rượu, bia; độ tuổi không được uống rượu, bia.

+ Kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết và ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia.

+ Vận động hạn chế uống rượu, bia và không điều khiển phương tiện giao thông, vận hành máy móc sau khi uống rượu, bia.

+ Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

+ Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công làm thủ tục cấp giấy phép sản xuất, đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, kê khai việc sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

- Về hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông:

+ Thực hiện trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp, phổ biến tài liệu.

+ Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, mạng Internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động.

+ Thi tuyên truyền, tìm hiểu.

+ Chiến dịch truyền thông.

+ Lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

* Quy định về địa điểm không uống rượu, bia (Điều 10)

- Luật quy định không uống rượu, bia tại các địa điểm sau đây:

+ Cơ sở y tế.

+ Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc.

+ Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

+ Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác.

+ Cơ sở bảo trợ xã hội.

+ Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.

+ Các địa điểm công cộng theo quy định của Chính phủ.

- Đồng thời, Điều 3 của Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy địnhcác địa điểm công cộng không được uống rượu, bia bao gồm:

+ Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của công viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

+ Nhà chờ xe buýt.

+ Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm này, trừ trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia.

Số lượt xem: 14

Các tin khác