VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬT

Kế hoạch 222/KH-BCĐ

Phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 146, 147 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

24/05/2022

24/05/2022

Kế hoạch 725/UBND-KGVX

Về việc triển khai Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ

14/04/2022

14/04/2022

Kế hoạch 169/KH-BCĐ

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

01/04/2022

01/04/2022

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 

TRUYỀN THÔNG, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH BỆNH COVID-19

Trạng thái: CẤP ĐỘ 2

Có ≤ 20 trường hợp lây nhiễm thứ phát trong tỉnh
 

Định hướng nội dung truyền thông, phổ biến pháp luật:

- Tiếp tục tăng cường, thực hiện các nội dung truyền thông, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 như đối với “Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập”.

- Cập nhật, đăng tải, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh theo nguồn tin chính thức từ các hoạt động: Tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin bài về phòng, chống dịch bệnh. Khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch theo thông điệp 5K, phổ biến về hình thức xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trong việc đồng thuận thực hiện cách ly tại vùng dịch.

- Đẩy mạnh truyền thông, phổ biến thông tin về: Phòng, chống dịch bệnh tại cửa khẩu; về sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng quân đội, công an, các đoàn công tác hỗ trợ trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để Nhân dân yên tâm, đồng thuận. 

- Đăng tải, chia sẻ các thông tin về gương tiêu biểu của các cá nhân, hộ gia đình thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cũng như cách ly tại địa phương. 

------------------------------------------------------------------------

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ỨNG VỚI TỪNG CẤP ĐỘ,
DIỄN BIẾN CỦA DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

A - CĂN CỨ TRIỂN KHAI:

Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai

B - NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

1 Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới:

- Duy trì, thực hiện thường xuyên công tác truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh phù hợp với từng nội dung, đối tượng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

- Đăng tải, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, các nước lân cận với Việt Nam và tình hình dịch bệnh trong nước để Nhân dân biết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

- Phối hợp phổ biến, vận động người dân sử dụng phần mềm khai báo y tế và khai thác các tính năng trên phần mềm NCOVI, Bluezone... góp phần đảm bảo hiệu quả công tác tiếp nhận thông tin, theo dõi và cách ly, truy vết.


2. Đối với Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập

- Tiếp tục tăng cường, thực hiện các nội dung truyền thông, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 như trong trạng thái bình thường mới.

- Tổ chức thực hiện quản lý và công khai thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh đảm bảo kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch.

- Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI; phổ biến về hình thức xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch; thông tin về số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Cập nhật các thông điệp, tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch để phổ biến trên các Trang thông tin điện tử, Fanpage PBGDPL tỉnh Gia Lai.


3. Đối với Cấp độ 2: Có ≤ 20 trường hợp lây nhiễm thứ phát trong tỉnh

- Tiếp tục tăng cường, thực hiện các nội dung truyền thông, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 như đối với “Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập”.

- Cập nhật, đăng tải, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh theo nguồn tin chính thức từ các hoạt động: Tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin bài về phòng, chống dịch bệnh. Khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch theo thông điệp 5K, phổ biến về hình thức xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trong việc đồng thuận thực hiện cách ly tại vùng dịch.

- Đẩy mạnh truyền thông, phổ biến thông tin về: Phòng, chống dịch bệnh tại cửa khẩu; về sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng quân đội, công an, các đoàn công tác hỗ trợ trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để Nhân dân yên tâm, đồng thuận. 

- Đăng tải, chia sẻ các thông tin về gương tiêu biểu của các cá nhân, hộ gia đình thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cũng như cách ly tại địa phương. 


4. Đối với Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp và dưới 80 trường hợp mắc trong tỉnh

- Tiếp tục tăng cường, thực hiện các nội dung truyền thông, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 như đối với Cấp độ 2: Có ≤ 20 trường hợp lây nhiễm thứ phát trong tỉnh.

- Tổ chức thực hiện xuyên suốt trong tất cả các quá trình triển khai góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát, khoanh vùng, dập dịch. 

- Hàng ngày cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch đang áp dụng tại địa phương.

- Tổ chức, phối hợp thực hiện các hoạt động thông tin, hướng dẫn người dân tại vùng dịch, ổ dịch về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hoạt động hỗ trợ…

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thông tin, theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.


5.  Đối với Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ 80 đến dưới 400 trường hợp mắc

- Tiếp tục tăng cường, thực hiện các nội dung truyền thông, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 như đối với “Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp và dưới 80 trường hợp mắc trong tỉnh”.

- Quán triệt các chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phổ biến, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm của mình và tạo sự đồng thuận, an tâm, ủng hộ việc thiết lập vùng cách ly y tế.

- Phổ biến nội quy khu vực cách ly, hướng dẫn phòng dịch, phổ biến những việc cần làm, không được làm trong khu vực cách ly.


6. Đối với Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ 400 trường hợp mắc trở lên

- Tiếp tục tăng cường, thực hiện các nội dung truyền thông, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 như đối với “Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ 80 đến dưới 400 trường hợp mắc”.

- Thông tin, cập nhật diễn biến, tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch, công tác hỗ trợ của các đoàn chuyên gia của Bộ Y tế, của các tỉnh khác và của tỉnh đối với vùng có dịch.

- Phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ công tác truyền thông góp phần phát huy vai trò truyền thông trực tiếp của Tổ Covid-19 ở cộng đồng, đội truy vết tại vùng dịch.


(Theo Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 07/5/2021 của Sở Tư pháp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai).

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN PBGDPL VỀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19

TÀI LIỆU PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19

 
Tên Ấn phẩm/Tài liệu Tác giả/Cơ quan ấn hành
Hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho tổ Covid-19 cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại cấp xã  Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai
- Cẩm nang phòng, chống dịch Covid-19 (Nơi tổng hợp toàn bộ các dữ liệu, hình ảnh, văn bản và công nghệ về phòng & chống COVID-19)  Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia
- Giới thiệu giải pháp hỗ trợ người dân đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel
- Tài liệu giới thiệu "Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới" Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn
- Gia Lai triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 Báo Gia Lai Online
- Tài liệu giới thiệu một số quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
- Tài liệu giới thiệu một số quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
- Tờ gấp "Quy định về chế tài hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh" Bộ Tư pháp
- Hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động khi phong tỏa, cách ly một địa phương để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai 

 

Banner-TWMTTQVN-TB-ung-ho.png
Pano-PC-Covid-19-2-(1).jpg
Pano-Doi-mat-Covid-hay-giup-do-lan-nhau.png
Pano-Chu-dong-thuc-hien-BP-PC-Covid-19.png
PC-Covid-19-(1).jpg
Pano-Cac-F-Covid-19.jpg

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

 
Tên loại
văn bản
Số/Ký hiệu  Ngày ban hành Cơ quan
ban hành
Nội dung trích yếu của văn bản
Hiến pháp Không số 28/11/2013 Quốc hội 
khóa XIII
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
Luật 03/2007/QH12 21/11/2007 Quốc hội
khóa XII
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007
Bộ Luật 100/2015/QH13


12/2017/QH14
27/11/2015


20/6/2017
Quốc hội
khóa XIII

Quốc hội
khóa XIV
Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - đã được hợp nhất theo Văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2017 của Văn phòng Quốc hội 
Nghị định 117/2020/NĐ-CP 28/9/2020 Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 
 

Trang-BYT-va-Hotline-(3).png

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH GIA LAI

Tên loại
văn bản
Số/Ký hiệu  Ngày ban hành Cơ quan
ban hành
Nội dung trích yếu của văn bản
Công văn 187/UBND-KGVX 27/01/2022 UBND tỉnh Về việc hướng dẫn tạm thời điều kiện hoạt động đối với một số loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, bar, spa, internet 
Kế hoạch 188/KH-UBND 27/01/2022 UBND tỉnh Phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 
Công văn 1554/UBND-KGVX 14/10/2021 UBND tỉnh Về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hành khách trên các chuyến bay nội địa đến Cảng Hàng không Pleiku, tỉnh Gia Lai 
Công điện 23/CĐ-UBND 04/10/2021 UBND tỉnh ​Về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với công dân ở các tỉnh vùng dịch tự phát về địa phương 
Công văn 1454/UBND-KTTH 04/10/2021 UBND tỉnh Về việc thực hiện Công điện số 7036/CĐVPCP về tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch  Covid-19, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển KT-XH 
Công văn 1773/STTTT-TTBCXB 02/10/2021 Sở Thông tin và Truyền thông  Về việc thực hiện việc đưa thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
Quyết định 641/QĐ-UBND 28/9/2021 UBND tỉnh Về việc kiện toàn, tổ chức lại các Chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 
Công văn 1400/UBND-NC 27/9/2021 UBND tỉnh Về việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19
Báo cáo 134/BC-UBND 24/9/2021 UBND tỉnh Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Công văn  1384/UBND-KGVX 24/9/2021 UBND tỉnh Về việc triển khai chương trình "Sóng và Máy tính cho em" 
Công điện 22/CĐ-UBND 22/9/2021 UBND tỉnh Về việc tăng cường kiểm soát các phương tiện đi vào địa bàn tỉnh 
Công văn 1368/UBND-KTTH 21/9/2021 UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ
Quyết định 850/QĐ-UBND 14/9/2021 UBND tỉnh Về việc cử Đoàn công tác của tỉnh để hỗ trợ nhân lực y tế tham gia phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương 
Công văn 1313/UBND-KGVX 14/9/2021 UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế 
Công văn 1626/STTTT-CNTT 14/9/2021 Sở Thông tin và Truyền thông Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
Công văn 1307/UBND-NL 13/9/2021 UBND tỉnh Về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
Quyết định 591/QĐ-UBND 13/9/2021 UBND tỉnh Thành lập Bộ phận điều phối ô xy y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai 
Công văn 1297/UBND-KGVX 11/9/2021 UBND tỉnh Về việc thời gian đi học của học sinh cấp học Tiểu học, THCS, THPT
Kế hoạch  106/KH-STTTT 10/9/2021 Sở Thông tin và Truyền thông Triển khai hỗ trợ đưa hàng hóa sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và đảm bảo hoạt động cung cấp hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp Bưu chính lớn trong trường hợp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
Công văn 1613/SCT-QLTM 09/9/2021 Sở Công thương Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, tạp hóa 
Công văn 1596/SCT-QLTM 07/9/2021 Sở Công thương Về việc thu hồi văn bản số 1581/SCT QLTM ngày 06/9/2021 (Về việc hướng dẫn lưu thông hàng hóa, kinh doanh dịch vụ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg) 
Quyết định 561/QĐ-UBND 05/9/2021 UBND tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai 
Báo cáo 120/BC-UBND 03/9/2021 UBND tỉnh Tình hình thành lập và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Công văn 1251/UBND-KGVX 03/9/2021 UBND tỉnh Về việc tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp theo Thông báo kết luận số 192/TB-VP của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thông báo 193/TB-VP 02/9/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn 1239/UBND-KGVX 01/9/2021 UBND tỉnh Về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 
Công văn 1551/STTTT-BCVT 01/9/2021 Sở Thông tin
và Truyền thông 
Về việc phối hợp triển khai các biện pháp cung ứng hàng hoá cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
Công văn 1951/SGTVT-KHTCVT 31/8/2021 Sở Giao thông
vận tải
Về việc triển khai hướng dẫn tạm thời của Bộ GTVT về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Công điện 21/CĐ-UBND 31/8/2021 UBND tỉnh Về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp khẩn cấp trên địa bàn huyện Krông Pa do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2
Công văn 505/CV-TU 31/8/2021 Tỉnh ủy Gia Lai  Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
Thông báo 192/TB-VP 30/8/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản trong tình hình thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
Công văn 3831/VP-NL 30/8/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Về việc chủ động ứng phó thiên tai, mưa lũ, bảo lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
Công văn 1526/STTTT-CNTT 30/8/2021 Sở Thông tin
và Truyền thông
Về việc hướng dẫn sử dụng tính năng “Zalo Connect” trên ứng dụng Zalo 
Công văn 1509/STTTT-BCVT 28/8/2021 Sở Thông tin
và Truyền thông
Về việc phối hợp triển khai các biện pháp cung ứng hàng hoá cho nhân dân trên địa bàn thành phố Pleiku trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
Hướng dẫn 2994/HD-SNNPTNT 28/8/2021 Sở Nông nghiệp
và Phát triển
Nông thôn
Sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong trường hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
Công điện 20/CĐ-UBND 27/8/2021 UBND tỉnh Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku 
Thông báo 189/TB-VP 27/8/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Hồ Phước Thành tại cuộc họp triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-CP của Chính phủ
Công văn 1212/UBND-NC 27/8/2021 UBND tỉnh Về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay 
Công văn 3795/VP-CNXD 26/8/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải đảm bảo tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 
Thông báo 181/TB-VP 19/8/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh 
Kết luận 415-KL/TU 17/8/2021 Tỉnh ủy Gia Lai Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo 173/TB-VP 16/8/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch
Quyết định 512/QĐ-UBND 15/8/2021 UBND tỉnh Về việc kích hoạt Bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Ia Pa thành Bệnh viện điều trị COVID-19 Cơ sở 4
Thông báo 168/TB-VP 13/8/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh ngày 12/8/2021
Công văn  273/UBND-KGVX 12/8/2021 UBND tỉnh Về việc chấn chỉnh trong công tác tổ chức tiêm Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19
Nghị quyết 42/NQ-HĐND 10/8/2021 HĐND tỉnh Về việc bố trí ngân sách địa phương để mua vắc xin phòng COVID-19 và tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021
Công văn 1116/UBND-KGVX 10/8/2021 UBND tỉnh Về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ “vùng xanh”, thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn TP Pleiku 
Kế hoạch 65-KH/BTGTU 10/8/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay 
Quyết định 498/QĐ-UBND 10/8/2021 UBND tỉnh Về việc kích hoạt chuyển đổi mô hình hoạt động của Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh thành Bệnh viện điều trị Covid-19 Cơ sở 2
Công văn 1107/UBND-KGVX 08/8/2021 UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ 
Quyết định 489/QĐ-UBND 07/8/2021 UBND tỉnh ​Về việc kích hoạt chuyển đổi mô hình hoạt động của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành Bệnh viện điều trị Covid 19 Cơ sở 1​
Công văn 1013/UBND-KTTH 06/8/2021 UBND tỉnh Về việc kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
Công điện 18/CĐ-UBND 06/8/2021 UBND tỉnh Về việc khẩn trương hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19
Thông báo 164/TB-VP 06/8/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo
Công văn 1090/UBND-KGVX 05/8/2021 UBND tỉnh Về việc triển khai ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ quản lý cách ly y tế tại nhà trong phòng, chống Covid-19 
Công văn 1086/UBND-KGVX 05/8/2021 UBND tỉnh Về việc đẩy mạnh triển khai quét mã QR tại các điểm công cộng tại các địa phương chưa áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 
Thông báo 162/TB-VP 05/8/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh) 
Quyết định 472/QĐ-UBND 04/8/2021 UBND tỉnh Về việc thiết lập Bệnh viện 331 thành Bệnh viện điều trị Covid-19 Cơ sở 3 
Công văn 1080/UBND-KGVX 04/8/2021 UBND tỉnh Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 
Thông báo 160/TB-VP 04/8/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh tại buổi làm việc với thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của thành phố Pleiku 
Công văn 1072/UBND-KGVX 03/8/2021 UBND tỉnh Về việc khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo 159/TB-VP 03/8/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh)
Thông báo 158/TB-VP 03/8/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Võ Ngoc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh về triển khai thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 
Công văn 1069/UBND-KGVX 03/8/2021 UBND tỉnh Về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng-chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 
Công văn 1063/UBND-KGVX 01/8/2021 UBND tỉnh Về việc tạm dừng tiếp nhận người dân Gia Lai tự phát về từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16, ngăn chặn sự lây lan dịch trong cộng đồng 
Thông báo 156/TB-VP 31/7/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh)
Công văn 1039/UBND-KGVX 28/7/2021 UBND tỉnh Về việc đảm bảo hoạt động cung cấp hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp Bưu chính lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai​
Công văn 1038/UBND-KGVX 28/7/2021 UBND tỉnh Về việc ứng dụng công nghệ để triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Công văn 1036/UBND-KGVX 28/7/2021 UBND tỉnh Về việc thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật trên mạng
Thông báo 155/TB-VP 27/7/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin kế hoạch phòng Covid-19 của tỉnh tại buổi làm việc với các cơ quan thường trực và các Trưởng Tiểu ban giúp việc của Ban Chỉ đạo
Thông báo 154/TB-VP 27/7/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh) 
Kế hoạch 5634/KH-BCH 26/7/2021 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiếp nhận, bảo đảm cho công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về cách ly trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thông báo 150/TB-VP 26/7/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo 
Công văn 1207/UBND-KGVX 26/7/2021 UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo 149/TB-VP 25/7/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh tại buổi làm việc của BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh với Ban Thường vụ, BCĐ phòng, chống Covid-19 của thành phố Pleiku về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku 
Quyết định 441/QĐ-UBND 25/7/2021 UBND tỉnh Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Công điện 17/CĐ-UBND 24/7/2021 UBND tỉnh Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 do liên quan đến các trường dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại thành phố Pleiku 
Công văn 1016/UBND-KGVX 24/7/2021 UBND tỉnh Về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa
Quyết định 10/QĐ-UBND 22/7/2021 Tổ Công
tác 633
Về việc thành lập Tổ giúp việc của Tổ công tác chuyên trách triển khai việc tiếp nhận công dân tỉnh Gia Lai đang công tác, học tập, làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về tỉnh Gia Lai
Công văn 988/UBND-KGVX 22/7/2021 UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
Thông báo 145/TB-VP 22/7/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND tỉnh về đón công dân tỉnh Gia Lai gặp khó khăn từ vùng dịch về địa phương  
Công văn 922/UBND-KGVX 22/7/2021 UBND tỉnh Về việc triển khai thực hiện Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ   
Thông báo 143/TB-VP 21/7/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo các nội dung liên quan đến ngành trong công tác phòng chống Covid-19
Quyết định 634/QĐ-UBND 21/7/2021 UBND tỉnh Thành lập Tổ công tác chuyên trách triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định  633/QĐ-UBND 20/7/2021 UBND tỉnh Về thành lập Tổ Công tác chuyên trách triển khai việc tiếp nhận Công dân tỉnh Gia Lai đang công tác, học tập, làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về tỉnh Gia Lai 
Kế hoạch 970/KH-UBND 20/7/2021 UBND tỉnh ​T​ổ chức đón công dân của tỉnh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách từ vùng dịch về địa phương
Thông báo 137/TB-VP 17/7/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố (ngày 17/7/2021) 
Thông báo 136/TB-VP 17/7/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ​
Công điện 16/CĐ-UBND 16/7/2021 UBND tỉnh Về việc t​hực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 lần 1 tại huyện Krông Pa​
Thông báo 131/TB-VP 15/7/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo (ngày 13/7/2021) 
Công văn 947/UBND-KGVX 15/7/2021 UBND tỉnh Về việc nắm số lượng và tình hình công dân tỉnh Gia Lai đang công tác, học tập, làm ăn tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương 
Quyết định 413/QĐ-UBND 11/7/2021 UBND tỉnh Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
Quyết định 407/QĐ-UBND 09/7/2021 UBND tỉnh Về việc kiện toàn, tổ chức các Chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 
Kế hoạch 905/KH-UBND 08/7/2021 UBND tỉnh Tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
Thông báo 121/TB-VP 08/7/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 
Công điện 15/CĐ-UBND 08/7/2021 UBND tỉnh Thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid -19 do liên quan đến 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại xã H'Bông huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Công văn 896/UBND-KGVX 07/7/2021 UBND tỉnh Về việc ​tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021; Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 01/7/2021 và Công văn số 4162/VPCP-TKBT ngày 22/6/2021 của Văn phòng Chính phủ 
Công văn 264-CV/
BTGTU
06/7/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phối hợp định hướng thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
Thông báo 116/TB-VP 05/7/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 30/6/2021
Công văn 2825/VP-KGVX 02/7/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Về việc tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh
Công văn 827/UBND-KGVX 24/6/2021 UBND tỉnh Về việc tiếp tục triển khai khẩn cấp một số biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 
Công điện 14/CĐ-UBND 21/6/2021 UBND tỉnh Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID - 19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS - CoV-2 tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ​
Công văn 812/UBND-KGVX 18/6/2021 UBND tỉnh Về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 
Công văn 793/UBND-KGVX 15/6/2021 UBND tỉnh Về việc tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19  
Công văn 789/UBND-KGVX 15/6/2021 UBND tỉnh Về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 
Công văn 2409/VP-KGVX 09/6/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid-19
Công văn 740/UBND-KGVX 08/6/2021 UBND tỉnh Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong vận tải hàng hóa​ 
Công văn
729/UBND-KGVX
07/6/2021 UBND tỉnh Về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè​ 
Công văn 715/UBND-KGVX 04/6/2021 UBND tỉnh Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 30/5/2021 của Văn phòng Chính phủ và triển khai một số công tác phòng, chống dịch Covid-19 
Quyết định 334/QĐ-UBND 01/6/2021 UBND tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai 
Thông báo 90/TB-VP 31/5/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch ngày 31/5/2021
Công văn 652/UBND-KGVX 29/5/2021 UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covi-19 
Công điện 13/CĐ-UBND 28/5/2021 UBND tỉnh Về việc thực hiện một số cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 do liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SATS-CoV-2 
Công văn
648/UBND-KGVX
28/5/2021 UBND tỉnh Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh​ 
Công văn 634/UBND-KGVX 27/5/2021 UBND tỉnh Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Văn phòng Chính và triển khai một số công tác phòng, chống dịch Covid - 19​ 
Công văn
627/UBND-KGVX
25/5/2021 UBND tỉnh Về việc cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu, cụm công nghiệp 
Công văn
624/UBND-KGVX
25/5/2021 UBND tỉnh Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh 
Công văn 597/UBND-KGVX 21/5/2021 UBND tỉnh Về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021 của Văn phòng chính phủ và một số công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19 
Công điện  12/CĐ-UBND 20/5/2021 UBND tỉnh Tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh​ 
Thông báo 80/TB-VP 17/5/2021 Văn phòng
UBND tỉnh
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo của huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Công văn  409-CV/TU 17/5/2021 Tỉnh ủy
Gia Lai
Phối hợp phát động, tổ chức tốt Phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép"
Công văn 517/UBND-KGVX 10/5/2021 UBND tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid - 19
Công văn 512/UBND-KGVX 07/5/2021 UBND tỉnh ​Về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch covid-19
Thông báo 74/TB-VP 06/5/2021
Văn phòng UBND tỉnh
Gia Lai
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công điện 11/CĐ-UBND 04/5/2021 UBND tỉnh Về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Công văn 491/UBND-KGVX 02/5/2021 UBND tỉnh Về việc tục tập trung thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid - 19​
Kế hoạch 489/KH-UBND 30/4/2021 UBND tỉnh Đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai
Công văn 488/UBND-KGVX 30/4/2021 UBND tỉnh Về việc tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh qua biên giới
Công văn 477/UBND-KGVX 29/4/2021 UBND tỉnh ​Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5 và bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XV và Đại hội HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Công văn 459/UBND-KGVX 26/4/2021 UBND tỉnh Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19​

VĂN BẢN CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TỈNH GIA LAI

Tên loại
văn bản
Số/Ký hiệu  Ngày
ban hành
Nội dung trích yếu của văn bản
Công văn 536/CV-BCĐ 18/10/2021 Về việc triển khai một số phần mềm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Công văn 426/CV-BCĐ 28/9/2021 Về việc triển khai thực hiện TBKL số 216-TB/TU ngày 21/9/2021 của Tỉnh ủy 
Công văn 418/CV-BCĐ 26/9/2021 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và huyện Đak Đoa ​
Báo cáo 410/BC-BTTr-BCĐ 23/9/2021 Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đến 17h00’ ngày 23/9/2021) 
Quyết định 2984/QĐ-BCĐ 22/9/2021 Về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai
Hướng dẫn 408/HD-BTTr-BCĐ 22/9/2021 An toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho tổ Covid-19 cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại cấp xã 
Công văn 395/CV-BCĐ 18/9/2021 Về việc hướng dẫn tạm thời áp dụng các hình thức cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 
Công văn 394/CV-BCĐ 18/9/2021 Về việc triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 
Công văn 381/CV-BCĐ 14/9/2021 Về việc kết thúc thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg đối với thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa 
Báo cáo 369/BC-BTTr-BCĐ 10/9/2021 Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
Báo cáo 367/BC-BTTr-BCĐ 09/9/2021 Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đến 17h00’ ngày 09/9/2021)
Công văn 366/CV-BCĐ 09/9/2021 Về việc gỡ bỏ phong tỏa tạm thời đối với Làng Hle Hlang - xã Yang Trung huyện Kông Chro sau thời gian khoanh vùng để phòng, chống dịch Covid-19
Công văn 363/CV-BCĐ 08/9/2021 Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến các ổ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai 
Báo cáo 358/BC-BTTr-BCĐ 07/9/2021 Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đến 17h00’ ngày 07/9/2021) 
Kế hoạch 361/KH-BCĐ 07/9/2021 Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ trên địa bàn tỉnh Gia Lai trả Mũi 2 cho các đơn vị đã được tiêm Mũi 1 đợt 6 (vắc xin Moderna) 
Báo cáo 353/BC-BTTr-BCĐ 05/9/2021 Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đến 17h00’ ngày 05/9/2021) 
Báo cáo 350/BC-BTTr-BCĐ 04/9/2021 Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (đến 17h00’ ngày 04/9/2021)
Công văn 348/CV-BCĐ 03/9/2021 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch liên quan đến ổ dịch Covid-19 trong cộng động tại thành phố Pleiku và Chư Sê
Kế hoạch 336/KH-BCĐ 31/8/2021 Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tiếp tục triển khai tiêm Mũi 2 trả mũi cho các đơn vị đã được tiêm Mũi 1 qua các đợt
Công văn 330/CV-BCĐ 31/8/2021 Về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp khẩn cấp trên địa bàn huyện Krông Pa do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 SARS-CoV-2 
Công văn 327/CV-BCĐ 29/8/2021 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh 
Công văn 321/CV-BCĐ 27/8/2021 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh 
Công văn 317/CV-BCĐ 26/8/2021 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh 
Công văn 310/CV-BCĐ 24/8/2021 Về việc triển khai một số biện pháp khẩn cấp liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Pleiku 
Kế hoạch 295/KH-BCĐ 20/8/2021 Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tiếp tục triển khai tiêm Mũi 2 trả mũi cho các đơn vị đã được tiêm Mũi 1 (Đợt 4)  
Công văn 294/CV-BCĐ 20/8/2021 Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị 
Công văn 287/CV-BCĐ 17/8/2021 Về việc triển khai một số biện pháp khẩn cấp liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi kết thúc cách ly 
Quyết định 2084/QĐ-BCĐ 15/8/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch bổ sung thiết lập Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 (Trường Cao đẳng Gia Lai Cơ sở 2) và Bệnh viện điều trị Covid-19 quân - dân Y (Bệnh viện 15) 
Kế hoạch 269/KH-BCĐ 11/8/2021 Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đợt 6 năm 2021 (vắc xin Moderna) 
Công văn 260/CV-BCĐ 08/8/2021 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch Covid-19 liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Pleiku 
Quyết định 1717/QĐ-BCĐ 07/8/2021 Về việc thành lập Ban Điều hành tại khách sạn Mekong trong phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng tham gia chống dịch tại các chốt kiểm soát, lực lượng trực tiếp phục vụ tại các khu cách ly tập trung và nhân viên trực tiếp phục vụ, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19
Công văn 258/CV-BCĐ 07/8/2021 Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại chốt Cầu 110 huyện Chư Pưh 
Công văn 226/CV-BCĐ 30/7/2021 Về việc hướng dẫn tạm thời áp dụng các hình thức cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 
Quyết định 1108/QĐ-BCĐ 27/7/2021 Về việc thành lập Ban Điều hành tại nhà khách Công Đoàn trong phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng tham gia chống dịch tại các chốt kiểm soát, lực lượng trực tiếp phục vụ tại các khu cách ly tập trung và nhân viên trực tiếp phục vụ, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19
Quyết định 1100/QĐ-BCĐ 26/7/2021 Về việc thành lập Ban Điều hành tại khách sạn Pleiku trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả
Kế hoạch 195/KH-BCĐ 18/7/2021 Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đợt 4 năm 2021
Công văn 192/CV-BCĐ 17/7/2021 Về việc triển khai nhập dữ liệu vào nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19
Công văn 175/CV-BCĐ 12/7/2021 Về việc tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát, sàng lọc, giám sát y tế để phòng, chống dịch Covid-19 
Quyết định 739/QĐ-BCĐ 10/7/2021 Về việc thành lập Ban Điều hành tại khách sạn Tre Xanh trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả 
Công văn 144/CV-BCĐ 02/7/2021 Về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng-chống dịch Covid-19 
Quyết định 661/QĐ-BCĐ 01/7/2021 Về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Gia Lai
Kế hoạch 137/KH-BCĐ 29/6/2021 Triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, an toàn thực phẩm cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 
Quyết định 364/QĐ-BCĐ 11/6/2021 Về việc ban hành Kế hoạch thành lập và hoạt động của bệnh viện điều trị Covid-19 tại khu vực biên giới tỉnh Gia Lai
Quyết định 316a/QĐ-BCĐ 05/6/2021 Thiết lập các Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 3 huyện biên giới 
Công văn 90/CV-BCĐ 30/5/2021 Về việc triển khai lực lượng sàng lọc, giám sát y tế vào thiết lập chốt kiểm soát để phòng, chống dịch Covid-19 
Công văn 89/CV-BCĐ 30/5/2021 Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai (Tính đến 18h00' ngày 30/5/2021) 
Kế hoạch 88/KH-BCĐ 29/5/2021 Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đợt 3 năm 2021 
Công văn 86/CV-BCĐ 28/5/2021 Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai
Công văn 84/CV-BCĐ 25/5/2021 Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai
Kế hoạch 80/KH-BCĐ 18/5/2021 Công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 (Thay thế Kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 14/5/2021 của BCĐ Phòng, chống dịch của tỉnh)
Kế hoạch 77/KH-BCĐ 14/5/2021 Đảm bảo công tác y tế và an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 (Thay thế Kế hoạch số 62/KH-BCĐ ngày 22/4/2021 của BCĐ Phòng, chống dịch của tỉnh)
Kế hoạch 70/KH-BCĐ 05/5/2021 Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Công điện 600/CĐ-BCĐ 05/5/2021 Về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19
Công văn 64/CV-BCĐ 30/4/2021 Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Coivd-19 do liên quan đến các F1 tại thành phố Pleiku