Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển"

14/03/2022
Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/BTGTU ngày 24/02/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”. Nhằm góp phần nâng cao hiểu biết về chặng đường 90 năm hình thành và phát triển; tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022).

Ngày 07/3/2022, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 322/STP-PBGDPL vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tích cực hưởng ứng và tham gia dự thi Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai tại địa chỉ tên miền: (https://thongtintuyengiaogialai.vn) theo kế hoạch, thể lệ và thời gian cụ thể của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Ngày 11/3/2022, Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Công văn số 328-CV/ĐUSTP yêu cầu các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp phổ biến, thông tin rộng rãi về Cuộc thi “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” đến đảng viên, quần chúng trong chi bộ nhằm tạo một đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ, thông qua cuộc thi giúp đảng viên, quần chúng hiểu sâu sắc hơn về chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của tỉnh Gia Lai. Phát động đảng viên, quần chúng thuộc chi bộ tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểm “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”.
 
Số lượt xem: 23

Các tin khác