Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

31/03/2023

(Mặt trận) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công...

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần...

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023

31/03/2023

(Mặt trận) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công...

Phát động cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào m...

Phát động cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một giải biên cương năm 2022"

24/05/2022

(TG) - Sáng ngày 31/3, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức buổi họp báo phát động cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một giải biên cương năm 2022". Đồng chí Lê Hải Bình - Uỷ viên dự khuyết Trung ương...

Default news teaser image

Cuộc thi tìm hiểu "Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển"

14/03/2022

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/BTGTU ngày 24/02/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển”. Nhằm góp phần nâng cao hiểu biết về chặng đường 90 năm hình thành và...

Default news teaser image

Quán triệt triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

28/10/2021

Công văn số 548-CV/TU ngày 12/10/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai quán triệt triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xem chi tiết tại đây!

Default news teaser image

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

28/10/2021

Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 07/10/2021 - Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Xem chi tiết tại đây.

Default news teaser image

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư...

28/10/2021

Kế hoạch số 27-KH/ĐUK ngày 21/10/2021 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học...

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

04/09/2021

Ngày 27/8/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)trên địa bàn tỉnh, mục đích đợt tuyên truyền nhằm tôn vinh và tri ân những cống...