Đăng ký thông tin tham gia hoạt động khảo sát - tại tỉnh Gia Lai

09/05/2022
 
GHI CHÚ:

- Số lượng và đăng ký tham gia khảo sát:


Mỗi cơ quan, tổ chức lựa chọn, phân công 02 công chức đại diện đơn vị tham gia hoạt động khảo sát.

- Hình thức tham gia: Hoạt động khảo sát được thực hiện thông qua hình thức trả lời vào Phiếu khảo sát - Mẫu 03 (gửi kèm công văn này) bằng cách thực hiện trên file điện tử (sau đó in ra) hoặc viết tay vào phiếu in.

- Thời gian tham gia trả lời phiếu khảo sát: Từ ngày 09/5/2022 đến 12/5/2022.

- Thời gian thu phiếu: Trong ngày 13/5/2022, công chức đầu mối của Sở Tư pháp sẽ trực tiếp liên hệ để thu Phiếu khảo sát, chi trả thù lao tham gia khảo sát (theo định mức chi của Đoàn khảo sát) tổng hợp phiếu và gửi về Đoàn khảo sát của Viện Khoa học pháp lý.

Trong quá trình phối hợp, các nội dung, vấn đề liên quan đến hoạt động khảo sát, liên hệ Sở Tư pháp (qua Phòng Nghiệp vụ 2 - số điện thoại: 02693.821.596 hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Hồ Đại Đồng - điện thoại: 0973.296.389).

Rất mong Quý Cơ quan, tổ chức quan tâm phối hợp.
Số lượt xem: 2

Các tin khác