Kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Gia Lai

Kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Gia Lai

15/08/2019

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Gia Lai.

Gia Lai phấn đấu vào tốp 20 tỉnh, thành có chỉ số PCI tốt nhất cả nước

Gia Lai phấn đấu vào tốp 20 tỉnh, thành có chỉ số PCI tốt nhất cả nước

30/07/2019

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Kế hoạch hành động số 1978/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 1-7-2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính (CCHC) và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng...

Gia Lai: Đột phá trong cải cách hành chính

Gia Lai: Đột phá trong cải cách hành chính

22/05/2019

(GLO)- Sau hơn 8 tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nhận được sự phản hồi tích cực của nhiều cá nhân, tổ...