Default news teaser image

Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 15/3/2021 của Sở Tư pháp về công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các...

15/03/2021

Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm:Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 15/3/2021 của Sở Tư pháp về công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của ngành...

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|