CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
HUYỆN PHÚ THIỆN
- A
1 1 Ayun Hạ
2 2 Chrôh Pơnan
3 3 Chư Athai
4 4 Ia Ake
5 5 Ia Hiao
6 6 Ia Peng
7 7 Ia Piar
8 8 Ia Sol
9 9 Ia Yeng
- B Thị trấn
10 1 Phú Thiện
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02