CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
HUYỆN MANG YANG
- A
1 1 Ayun
2 2 Đak Jơ Ta
3 3 Đak Ta Ley
4 4 Đăk Djrăng
5 5 Đăk Trôi
6 6 Đăk Yă
7 7 Đê Ar
8 8 H'ra
9 9 Kon Chiêng
10 10 Kon Thụp
11 11 Lơ Pang
- B Thị trấn
12 1 Kon Dơng
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02