CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
HUYỆN KBANG
- A
1 1 Đak Rong
2 2 Đak Smar
3 3 Đăk Hlơ
4 4 Đông
5 5 Kon Pne
6 6 Kông Bờ La
7 7 Kông Lơng Khơng
8 8 Krong
9 9 Lơ Ku
10 10 Nghĩa An
11 11 Sơ Pai
12 12 Sơn Lang
13 13 Tơ Tung
- B Thị trấn
14 1 Kbang
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02