CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
HUYỆN IA PA
- A
1 1 Chư Mố
2 2 Chư Răng
3 3 Ia Broai
4 4 Ia KĐăm
5 5 Ia Mrơn
6 6 Ia Trôk
7 7 Ia Tul
8 8 Kim Tân
9 9 Pờ Tó
- B Thị trấn
- - -
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02