CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
HUYỆN ĐỨC CƠ
- A
1 1 Ia Din
2 2 Ia Dom
3 3 Ia Dơk
4 4 Ia Kla
5 5 Ia Krêl
6 6 Ia Kriêng
7 7 Ia Lang
8 8 Ia Nan
9 9 Ia Pnôn
- B Thị trấn
10 1 Chư Ty
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02