CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
HUYỆN ĐAK PƠ
- A
1 1 An Thành
2 2 Cư An
3 3 Hà Tam
4 4 Phú An
5 5 Tân An
6 6 Ya Hội
7 7 Yang Bắc
- B Thị trấn
8 1 Đak Pơ
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02