CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
HUYỆN ĐAK ĐOA
- A
1 1 A Dơk
2 2 Đak Krong
3 3 Đak Sơmei
4 4 Glar
5 5 Hà Bầu
6 6 Hà Đông
7 7 Hải Yang
8 8 Hneng
9 9 Hnol
10 10 Ia Băng
11 11 Ia Pết
12 12 K'Dang
13 13 Kon Gang
14 14 Nam Yang
15 15 Tân Bình
16 16 Trang
- B Thị trấn
17 1 Đak Đoa
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02