CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI

HUYỆN CHƯ PĂH
- A
1 1 Chư Đang Ya
2 2 Đăk Tơ Ver
3 3 Hà Tây
4 4 Hòa Phú
5 5 Ia Ka
6 6 Ia Khươl
7 7 Ia Kreng
8 8 Ia Mơ Nông
9 9 Ia Nhin
10 10 Ia Phí
11 11 Nghĩa Hòa
12 12 Nghĩa Hưng
- B Thị trấn
13 1 Ia Ly
14 2 Phú Hòa
CTCPL system Gia Lai
Version 20230102 - Design by Dai Dong Ho update 2023/01/02