CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
DỮ LIỆU BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH
 
STT Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức
1 Sở Tư pháp
2 Sở Công thương
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
5 Sở Giao thông vận tải
6 Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 Sở Khoa học và Công nghệ
9 Sở Thông tin và Truyền thông
10 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
11 Sở Xây dựng
12 Sở Nội vụ
13 Sở Ngoại vụ
14 Sở Y tế
15 Sở Giáo dục và Đào tạo
16 Ban Dân tộc tỉnh
17 Thanh tra tỉnh
18 Công an tỉnh
19 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
20 Tòa án nhân dân tỉnh
21 Cục thi hành án dân sự tỉnh
22 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
23 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
24 Cục Thuế tỉnh
25 Báo Gia Lai
26 Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai
27 Liên đoàn Lao động tỉnh
28 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
29 Hội Nông dân tỉnh
30 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
31 Ban An toàn giao thông tỉnh
32 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
33 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
34 Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai
35 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ