CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
I THÀNH PHỐ PLEIKU
- A
1 1 An Phú
2 2 Biển Hồ
3 3 Chư Ă
4 4 Diên Phú
5 5 Gào
6 6 Ia Kênh
7 7 Tân Sơn
8 8 Trà Đa
- B Phường
9 1 Chi Lăng
10 2 Diên Hồng
11 3 Đống Đa
12 4 Hoa Lư
13 5 Hội Phú
14 6 Hội Thương
15 7 Ia Kring
16 8 Phù Đổng
17 9 Tây Sơn
18 10 Thắng Lợi
19 11 Thống Nhất
20 12 Trà Bá
21 13 Yên Đỗ
22 14 Yên Thế
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ