CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
XVII HUYỆN PHÚ THIỆN
- A
211 1 Ayun Hạ
212 2 Chrôh Pơnan
213 3 Chư Athai
214 4 Ia Ake
215 5 Ia Hiao
216 6 Ia Peng
217 7 Ia Piar
218 8 Ia Sol
219 9 Ia Yeng
- B Thị trấn
220 1 Phú Thiện
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ