CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
XVI HUYỆN MANG YANG
- A
199 1 Ayun
200 2 Đak Jơ Ta
201 3 Đak Ta Ley
202 4 Đăk Djrăng
203 5 Đăk Trôi
204 6 Đăk Yă
205 7 Đê Ar
206 8 H'ra
207 9 Kon Chiêng
208 10 Kon Thụp
209 11 Lơ Pang
- B Thị trấn
210 1 Kon Dơng
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ