CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
XV HUYỆN KRÔNG PA
- A
185 1 Chư Drăng
186 2 Chư Gu
187 3 Chư Ngọc
188 4 Chư Rcăm
189 5 Đất Bằng
190 6 Ia Dreh
191 7 Ia Mlah
192 8 Ia Rsươm
193 9 Ia Rmok
194 10 Ia Rsai
195 11 Krông Năng
196 12 Phú Cần
197 13 Uar
- B Thị trấn
198 1 Phú Túc
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ